Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


I. évfolyam

2008. 3–4. szám

Tartalom

Tanulmányok

Neuberger Tilda: A szókincs fejlődése óvodáskorban

Laczkó Mária: Hogyan minősítik a tizenévesek beszédét a diákok és a tanárok?

Herbszt Mária: Grice társalgási maximáinak érvényesülése a tantermi interakcióban

Bakonyiné Kovács Bea: Központozás az iskolában

Boronkai Dóra: Konverzációelemzés és anyanyelvtanítás II.

Műhely

Antalné Szabó Ágnes: A helyesírási kultúra fejlesztésének régi-új technikái

Konrád Ágnes: A gyermekek aktivitására, kreativitására épülő versfeldolgozás

Raátz Judit: A kreatív írás gyakorlatai

Nemoda Judit: Kritikai gondolkodást fejlesztő magyarórák

G. Gődény Andrea – Koósné Sinkó Judit: A nyelvhasználat fejlesztése komplex anyanyelv-pedagógiai módszerekkel a melléknevek gyakorlása közben

Szemle

Medve Anna – Szépe György szerk.: Anyanyelvi nevelési tanulmányok III. (Erdélyi Erzsébet)

Holló Dorottya: Értsünk szót! Kultúra, nyelvtanítás, nyelvhasználat (Molnár Mária)

Benő Attila – Sárosi-Márdirosz Krisztina szerk.: Román–magyar oktatásterminológiai szótár (Gál Noémi)

Szathmári István főszerk.: Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve (Nábrádiné Jurasek Ibolya)

Calderoni Taneszköz-információs Központ: Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis és Etalontár (Bácsi János)

Kitekintő

Steklács János – Szabó Ildikó – Szinger Veronika: Olvasási nehézségekkel küzdő tizenévesek kezelésének vizsgálata az Európai Unióban

Mentsik Szilvia: Bemutatkozik a Bécsi Magyar Iskola

Imre Angéla: A hallás utáni szövegértés fejlesztése a Csupafül klubban

Shirobokova Larisa: Az udmurt nyelv és anyanyelvi oktatásának mai helyzete

Major Éva: Tanulás az osztálytermen túl. A ReadWriteThink.org című honlap ismertetése

Mozaik

Horváth Alíz: „Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola”. Beszámoló a VIII. Országos Neveléstudományi Konferenciáról

Parapatics Andrea: Szakmai nap a szóbeli kommunikáció fejlesztéséről

Adamikné Jászó Anna: A tizedik Kossuth-szónokverseny és retorikai konferencia krónikája

Bereczkiné Záluszki Anna: Barangolás a mesék birodalmában. Népek meséi – tematikus hét az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán

Ócsai Dorottya: Civil szervezet az olvasás szolgálatában. Interjú a Magyar Olvasástársaság elnökével

Postaláda

Gerliczkiné Schéder Veronika: Kedves Szász Dánielné!

Tóth Etelka: Digitális világban élünk

Ecsedy-Baumann Brigitta: Kedves Olvasók!

Váradi Viola: Kedves Judit! Tisztelt Szerkesztőség!

Bóna Judit: Kedves Viola, kedves Olvasók!

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–