Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Calderoni Taneszköz-információs Központ

Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis és Etalontár (Bácsi János)

 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET

 

Ingyen letölthető elektronikus tananyagok

 

 

A kompetenciaalapú oktatás terjedésével és a nem szakrendszerű oktatás kötelező bevezetésével folyamatosan egyre szélesebb igény merül fel a digitális tananyagok iránt. A pedagógusok elsősorban nem a komplex szoftvereket keresik az oktatáshoz, hanem a szabadon letölthető digitális tananyagokat, anyagokat, amelyekkel a tanítási óráik egy részét színesíthetik, amelyeket szabadon alakíthatnak egyéni és tanulói igényeikhez, amelyeket jól tudnak alkalmazni a csoportmunkához és a differenciáláshoz.

Az elektronikus tananyagok iránt azért nőtt meg az érdeklődés, mert az elektronikus formában tárolt információhoz könnyebben és gyorsabban lehet hozzáférni, mint a papír- alapúhoz. Egyszerűbben és gyorsabban lehet az elektronikus információkkal különböző műveleteket végezni, mint a hagyományos tankönyvek és munkafüzetek feladataival. Végezetül: ma már vannak olyan információk, amelyek csak elektronikus formában hozzáférhetők. Persze ez nem jelenti azt, hogy a többi tudástárra nincs szükség. Ezután is szükség van az elménkre mint belső tudástárra: meg kell tanulnunk például bizonyos ismereteket, hogy fejből tudjuk őket, hiszen nem fordulhatunk mindig a külső tudástárakhoz. Ezután is szükségünk van a könyvekre mint a hagyományos külső tudástárakra, de ezeket a tudástárakat ki kell egészítenünk a külső elektronikus tudástárakkal, az infokommunikációs eszközökkel, mert csak ezek alapos ismeretével és megfelelő használatával tud boldogulni a XXI. század embere a világban. A tudástárak bővülését a 2007. évi NAT legitimálja, hiszen a digitális kompetencia fejlesztését az iskolai nevelés és oktatás alapvető céljai között jelöli meg: „A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül” (NAT 2007: 10).

A pedagógusok, hogy a digitális kompetencia kapcsán eleget tudjanak tenni mind a NAT előírásainak, mind a társadalom elvárásainak, a leggyakrabban a következő két adatbázishoz fordulnak segítségért:

– Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT), http://www.sulinovadatbank.hu

– Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis (META), http://www.tanszertar.hu

A Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis anyagát 2003 januárjától kezdte működtetni az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, majd ezt a tevékenységet átvette 2008. január 1-jétől az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Calderoni Taneszköz-információs Központ. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Innovációs Központjában – az NFT HEFOP 3.1. programon belül – nagyon sok készség- és kompetenciafejlesztő feladatblokkot dolgoztak ki, és építettek be az adatbázisba. A Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis honlapján a következő tantárgyakhoz találunk készség- és kompetenciafejlesztő feladatokat: angol, biológia, fizika, földrajz, francia, informatika, kémia, magyar, matematika, német, történelem, rajz és vizuális kultúra.

Egy-egy tantárgy konkrét anyagához a következőképpen juthatunk hozzá. Behívjuk a honlapot: http://www.tanszertar.hu, amelynek nyitóoldalán vastag betűkkel kiemelve megtaláljuk a tantárgyak felsorolását, majd ráklikkelünk a kiválasztott tantárgy nevére, ezzel megjelenik az adott tantárgy mappája. Ha rákattintunk a mappára, előtűnnek a mappában található könyvtárak, a könyvtárakban pedig a szabadon letölthető, tényleges tartalmat találjuk. Ha például ráklikkelünk a Magyar tantárgynévre, és megjelenik a Magyar mappa, akkor a mappában a Szövegalkotás és a Szövegértés könyvtárakat találjuk.

A Szövegalkotás könyvtár a 8. és a 10. évfolyam feladatait tartalmazza. Mind a 8., mind a 10. osztályos Szövegalkotás alkönyvtár két további alkönyvtárból áll:

– Fejlesztő feladatok. Tanári kézikönyv. Szövegalkotás. 8. évfolyam, illetve 10. évfolyam;

– Fejlesztő feladatok. Tanulói kézikönyv. Szövegalkotás. 8. évfolyam, illetve 10 évfolyam.

A tanulói kézikönyvek közel 50-50 komplex feladatsort tartalmaznak. A 8. osztályos szövegalkotás tanulói könyve például a következő fő fejezetekből épül fel: Beszélgetés az írásról, Érvelő szövegek, Narratív szövegek, Leíró szövegek, Gyakorlati szövegfajták (önéletrajz, életrajz, levél, olvasói levél), Kreatív írásfeladatok. A feladatok hasznos kiegészítője, hogy nagyon sok szöveghez kapcsolódik kép vagy rajz, amelyeket online módon, a digitális táblán vagy offline módon, projektor és számítógép segítségével könnyen meg tudunk jeleníteni, mindenki számára láthatóvá tudunk tenni. Ezzel megtakaríthatjuk a sokszorosítás költségét. A szövegalkotási feladatok közül sok épül arra, hogy a képet ki kell vetíteni, vagy akár csak föl kell villantani. Nagyon sok szöveghez, feladathoz tartozik internetes forrás, amelyek segítségével további információkhoz juthatunk. A képanyag változatos, szorosan kapcsolódik a mindennapi élethez, hiszen ugyanúgy találhatunk képet Madame Curie-ről, mint Rúzsa Magdiról, ugyanúgy Einsteinről, mint dr. Bubóról. A sokrétű és jól használható képanyag valamennyi tantárgyat jellemzi, nem csak a magyart. A feladatok esetén nem kell az összes szövegalkotási feladatot vagy egy-egy komplex feladatsor minden elemét megoldatni, hanem tetszés szerint válogathatunk, vághatjuk, átrendezhetjük, kiegészíthetjük vagy törölhetjük az elemeket. Ez a tulajdonság szintén valamennyi tantárgy feladatsoráról elmondható.

A Tanári kézikönyvek tartalmazzák azokat a szempontokat, amelyek alapján a tanulók szövegeit viszonylag egységesen lehet értékelni. Emellett sok hasznos tanácsot és ötletet adnak a szövegalkotás eredményes tanításához.

A Szövegértés könyvtárban találjuk a Fejlesztő feladatok, a Tanulói kézikönyv, a Szövegértés 7. és 9. évfolyam feladatsorait, valamint a hozzájuk tartozó tanári kézikönyveket. A Tanulói kézikönyv 22 komplex feladatsort tartalmaz. Egy feladatsorban átlagosan 10-12 feladat található. A könyvben fellelhetők olyan szövegek, amelyekhez 2-3 feladatsor is kapcsolódik. A feladatokat itt is tetszés szerint lehet szerkeszteni, ki lehet vetíteni vagy nyomtatni. A szövegértési programcsomag felépítése a következő: Szövegelemzés megadott szempontból, Szövegelemzés kiemelt fókuszpontokkal, Globális szövegelemzés, Komplex szövegek, szelektív szövegértés. Nagy előnye a Tanulói kézikönyvnek, hogy a feladatmegoldásokban alkalmaztatja a kooperatív technikákat, ezzel teret enged a korszerű oktatásszervezésnek. A feladatok megválogatásában jól érvényesül a fokozatosság elve, amely részben azt jelenti, hogy a könnyebb feladatokat nehezebbek követik, részben pedig azt, hogy a szövegértési műveletek az információ-visszakereséssel kezdődnek, majd a szövegen belüli logikai viszonyok felismerése után a lényegkiemelés és az implikációs feladatok következnek. A szövegek között találunk élmény-, információ- és tudáskínálót egyaránt. A Tanári kézikönyv bevezetője tisztázza a szövegértés tanításának céljait, a feladatait, a szövegértés tanításának alapgondolatait. Magában foglalja továbbá a feladatállomány szerkezetének leírását, a tanulói példányok használatának lehetőségeit, az osztálytermi munkára vonatkozó metodikai javaslatokat, a fejlesztő feladatok értékelésének elveit, valamint a teljes megoldókulcsot.

A többi tantárgyban is a magyaréhoz hasonló az adatbázis felépítése. Nagy erénye a feladatbanknak, hogy könnyen elérhető, viszonylag nagy mennyiségű anyagot tartalmaz és bárki számára ingyen hozzáférhető.

Az ilyen honlapok a kompetenciaalapú oktatás nélkülözhetetlen segédeszközei. Bátran ajánlhatjuk tanároknak, tanítóknak, hallgatóknak és minden olyan embernek, aki érdeklődik a digitális vagy digitalizálható tananyagok vagy az oktatáskutatás iránt.

 

 

 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza a 2008. 3–4. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–