Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Adamikné Jászó Anna

A tizedik Kossuth-szónokverseny és retorikai konferencia krónikája

 

A tizedik Országos Kossuth Lajos Szónokversenyt és Retorikai Konferenciát 2008. november 7-én és 8-án tartottuk meg az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dísztermében, kiemelten az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke, valamint az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és az Anyanyelvápolók Szövetsége rendezésében.

A rendezvényt Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja és Juhász Dezső, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet igazgatója nyitotta meg. A konferencia témája – a szónok feladatait követve – a pronunciációhoz, vagyis az előadásmódhoz kapcsolódott, ez alkalommal a testbeszéd és a szónoklat kapcsolatáról volt szó. Az első előadást Szitás Benedek ügyvéd, a Miskolci Egyetem Jogi Karának címzetes docense tartotta A gesztus szerepe a szónoki előadásban címmel. Hangsúlyozta a mondanivaló és a gesztusok kapcsolatát, látványos és lebilincselő szemléltetést alkalmazva. A második előadó Bóna Judit, az ELTE Fonetikai Tanszékének tanársegéde volt – az első szónokverseny egyik győztese. Előadása a rögtönzésekről és a rögtönzésekhez kapcsolódó testbeszédről szólt „Hosszú fáradozásunk legszebb jutalma: a beszéd rögtönzésének készsége” (Quintilianus) címmel; amelyhez illusztrációként szolgált a szónokversenyeken készült videofelvételek egy része. Adamik Tamás, a latin tanszék professzora tartotta a harmadik előadást A szónok testbeszéde Quintilianus szerint címmel. Quintilianus aprólékos leírását Gonda Attila egyetemi hallgató szemléltette, római tógába öltözve, klasszikus beszédekből vett idézetekkel és Quintilianus utasításai szerint kimunkált gesztusokkal. A negyedik előadó Szathmári István professzor volt, a frissen megjelent Alakzatlexikont és A magyar stilisztika útja című könyv jelentősen kibővített és átdolgozott új kiadását ismertette. A programot Bényi Ildikó, az MTV műsorvezetője, a tanszék egykori tanára konferálta. Ez a konferencia is – a többihez hasonlóan – érdekes volt (sokak szerint az eddigi legérdekesebb), és nagyban hozzájárult retorikai tudásunk kiteljesítéséhez. A hallgatóság zsúfolásig megtöltötte a nagytermet, örvendetes tény a hallgatók retorika iránti érdeklődése. A verseny iránt is nagy volt az érdeklődés, 39 szónok jött el, sokan a határokon túlról.

Az első napon a kötelező beszédeket hallgatta meg a zsűri. A hatperces, előre elkészített beszéd témája ismét aktuális volt, egy szólással kombinált kérdés: A családban marad – a jövőnk? A második napon került sor a háromperces rögtönzésekre. A versenyzők három csoportot alkottak, két-két téma közül kellett választaniuk, s pró vagy kontra érvelniük. A három témacsoport a következő volt: 1. Celebek harmincadjára kerültünk?; A pohár félig üres vagy félig tele?, 2. Elsodor a retroham?, Mai kérdés: Többet erővel, mint ésszel? 3. Kulturális internetovább?, Derűre, borúra: fogyókúra? A verseny színvonala ismét nagyon magasnak bizonyult, a kötelező témát változatosan közelítették meg a versenyzők, a rögtönzések szellemesek voltak.

 

 

 

1. kép

A verseny nyertese: Nagy Zsófia

 

A verseny nyertesei:

1. Nagy Zsófia (Nyíregyházi Főiskola)

2. Schilling Tamás (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba)

3. Takó Ferenc (ELTE BTK, Budapest)

Közönségdíjas: Kantár Balázs, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra

A zsűri különdíjasai:

Kupó Péter (Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa)

Kantár Balázs (Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra)

Lehoczki Adrienn (Békéscsabai Evangélikus Gimnázium)

Katona Ágnes (ELTE BTK, Budapest)

Fazakas István (ELTE BTK, Budapest)

Simon Tamás (Savaria Egyetemi Központ, BTK, Szombathely)

Különdíjasok:

A Magyar Asszonyok Szövetsége Gulácsy Irén-emlékplakettje és oklevele a legjobb női szónoknak:

Nagy Zsófia (Nyíregyházi Főiskola)

A Rákóczi Szövetség díja a legjobb határon túli versenyzőnek:

Csák Eszter (Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely)

Fülöp Júlia (Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár)

A Magyar Rádió különdíjban részesítette a legszebben beszélő versenyzőt:

Pánczél Gyöngyvér (Bod Péter Tanítóképző Főiskola, Kézdivásárhely)

A Bárczi Géza Alapítvány különdíjat adott az alábbi versenyzőknek a zárt ë hang megőrzéséért:

Csák Eszter (Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely)

Gödri Réka Rebeka (Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bod Péter Tanítóképző Főiskola, Kézdivásárhely)

Pánczél Gyöngyvér (Bod Péter Tanítóképző Főiskola, Kézdivásárhely)

A Magyar Médiaiskola különdíjat adott át a legjobban beszélőnek és a legjobb előadónak:

Jakus Ágnes (Eszterházy Károly Főiskola, Eger)

Esztergom város különdíját az alábbi versenyzőnek ítélte oda a zsűri:

Pölcz Ádám (ELTE BTK, Budapest)

A díjkiosztáson a zsűri elnöke, Grétsy László adta át a díjakat, Balázs Géza pedig a jutalmakat. A zsűri nagy figyelmet igénylő feladatát idén is Dobos Krisztina főiskolai tanár, Horváth Zsuzsanna oktatáskutató, Aczél Petra egyetemi docens, Balázs Géza egyetemi tanár és Koltói Ádám főiskolai tanár látta el. A zsűri titkára Bóna Judit, az ELTE BTK Fonetikai Tanszékének tanársegéde, valamint Dudás Róbert Gyula, hajdani sokszorosan nyertes versenyző volt.

A rendezvényt az ELTE Rektori Hivatala és Hallgatói Önkormányzata, az ELTE Bölcsészettudományi Kara, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Hotel Corvin támogatta, a könyvjutalmakról számos kiadó és a Magyar Nyelvtudományi Társaság gondoskodott. Ezúton is szeretnénk nekik köszönetünket kifejezni.

A Magyar Asszonyok Szövetsége a szónokverseny számára 2005-ben alapította a Gulácsy Irén-díjat, amelyet a jövőben is át fognak adni az általuk legjobbnak tartott női versenyzőnek. A díj egy Domonkos Béla szobrászművész által készített bronzplakett, amely Gulácsy Irént ábrázolja. A díjat Gajdos Erzsébet adta át.

A Magyar Rádió ugyancsak 2005-ben alapított díjat a legszebben beszélő versenyzőknek, akiket a zsűri választ ki. Ez az elismerés idén egy 26 CD-ből álló sorozat volt, amely Petőfi összes költeményét tartalmazza. Köszönjük Perjés Klára szerkesztő asszonynak és Kerényi György főszerkesztő úrnak. A díjat Varsányi Anikó főrendező, a Mikrofonbizottság elnöke adta át.

A Rákóczi Szövetség 2006-ban alapított díját (egy könyvcsomagot) és oklevelét Ugron Gáspár főtitkár adta át a legjobb határon túli versenyzőnek.

A Bárczi Géza Alapítvány díjazottjait mindig Buvári Márta elnök és munkatársa választja ki. A díj egy oklevél és egy olyan könyv, amelyben jelölve van a zárt ë. Nekik is köszönjük. Itt kell megemlítenünk, hogy az ELTE szépkiejtési versenyeinek elnöke kezdetben Kodály Zoltán volt, s ebben az időben mindig olyan versenyző nyert, aki ejtette a zárt ë hangot.

Esztergom város különdíja egy értékes rézkarc volt, az önkormányzat nevében Eck Alajos, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke adta át.

A Magyar Médiaiskola díját pedig Siklósi Beatrix igazgató, televíziós személyiség adta át.

A tizedik verseny zajlott tehát le, ismét nagy sikerrel. Mindez nem valósulhatott volna meg az Állam- és Jogtudományi Kar gondnoka, Meszéna Gabriella segítsége nélkül, nagy-nagy köszönet illeti őt, valamint Balogh Miklóst a világítás megrendezéséért és a videofelvételek elkészítéséért. Ugyancsak köszönet illeti Hegedűs Hajnalkát az adminisztrációs feladatok lelkiismeretes elvégzéséért. A verseny végén Balázs Géza köszöntötte a verseny szervezőjét, Adamikné Jászó Annát, s átadta neki a 2008. Év Nyelvművelője díjat a versenyek szervezéséért.

Reméljük, hogy ezt a hasznos, közösségteremtő rendezvényt a jövőben is meg tudjuk tartani; reméljük, hogy a dékán úr és az intézetigazgató úr a jövőben is támogatják a rendezvényt. A konferencia és a verseny rendezése immár az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékéhez tartozik. Ez a tanszék fogja a jövőben szervezni a versenyeket, mégpedig Raátz Judit főiskolai tanár vezetésével, Adamikné Jászó Anna pedig, szintén a tanszék munkatársaként, továbbra is segíti a verseny megvalósítását.

 

 

 

2. kép

A szónokverseny védnökei: Grétsy László, Adamikné Jászó Anna és Balázs Géza

 

 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza a 2008. 3–4. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–