Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Magunkról

Az Anyanyelv-pedagógia című elektronikus folyóiratról

www.anyanyelv-pedagogia.hu 

A folyóirat főbb adatai

A folyóirat címe: Anyanyelv-pedagógia

A folyóirat azonosítója: HU ISSSN 2060-0623

Webcím: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/

Kiadó neve: Magyar Nyelvtudományi Társaság

Kiadó székhelye: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A

Telefon: +36 1 485-5200/4934 

Felelős kiadó: Kiss Jenő és Juhász Dezső

Felelős szerkesztő: Antalné Szabó Ágnes

A folyóirat szerepel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nyilvántartásában.

Ímél: info@anyanyelv-pedagogia.hu, foszerk@anyanyelv-pedagogia.hu

Facebook: http://www.facebook.com/anyanyelvpedagogia

A folyóirat szakmai arculata

A folyóiratot 2008-tól a Magyar Nyelvtudományi Társaság adja ki. Az évi négy szám kizárólag online formában jelenik meg, így a folyóirat teljes tartalmát regisztráció nélkül, térítésmentesen lehet olvasni.

Az Anyanyelv-pedagógia folyóirat Magyarországon és a Kárpát-medencében az egyetlen olyan szakfolyóirat, amely kiemelten az anyanyelv-pedagógiai kutatásokat és a magyar nyelv mint anyanyelv fejlesztését szolgálja. A folyóirat olyan elméleti és gyakorlati írásokat kínál, amelyek egyrészt a magyarországi, a határon túli és a tengerentúli magyar mint anyanyelvi nevelést, másrészt bármely műveltségi területen a magyar mint anyanyelven folyó kommunikációs nevelést, valamint a családok és az intézmények anyanyelvi fejlesztését támogatják. Az angol nyelvű összefoglalók, címek és kulcsszók a folyóirat írásainak a nemzetközi megjelenését erősítik.

Az Anyanyelv-pedagógia olyan lektorált, tudományos szakfolyóirat, amely elsősorban alkalmazott nyelvészeti, anyanyelv-pedagógiai és pedagógiai témájú írásokat publikál. A megjelenése 2008 óta folyamatos. A folyóiratot a Magyar Tudományos Művek Tára és a Magyar Tudományos Akadémia adatbázisa lektorált szakfolyóiratként tartja nyilván. A folyóirat cikkei 2016 óta a nemzetközi CrossRef rendszerben, nemzetközi DOI-azonosítóval jelennek meg.

Az Anyanyelv-pedagógia folyóiratban publikált írások száma 2008 és 2019 között:

– Tanulmányok 165 db;

– Műhely 143 db

– Szemle 146 db;

– Kitekintő 145 db;

– Mozaik 142 db;

– Postaláda 136 db

Összesen: 877 db

A Tanulmányok című rovat elsősorban alkalmazott nyelvészeti és anyanyelv-pedagógiai, kisebb részben pedagógiai tanulmányokat kínál. A Műhely című rovatban a gyakorlati intézményi és családi nevelőmunkát, valamint ennek kutatását szolgáló tanulmányok, cikkek olvashatók. A Szemle című rovat az anyanyelvi neveléshez is kapcsolódó új magyarországi könyveket, folyóiratokat és szakmai honlapokat mutat be. A Kitekintő című rovat a külhoni anyanyelv-pedagógiai kiadványokról, határon túli szakmai eseményekről és kutatási eredményekről, más országok anyanyelvi neveléséről tartalmaz ismertetőket és tanulmányokat. A Mozaik című rovat hazai anyanyelv-pedagógiai szakmai programokról, konferenciákról, tanulmányi versenyekről tudósít, és kutatócsoportokról, szakmai szervezetekről, kiemelkedő kutatókról számol be. A Postaláda rovatban az anyanyelvi nevelés aktuális témáiról jelennek meg olvasói levelek.

A folyóirat fő rovatait a folyamatosan frissülő Naptár és az Ajánló rovatok egészítik ki. A Naptár rovat az elkövetkezendő nyelvészeti és anyanyelv-pedagógiai eseményekről, rendezvényekről ad hírt. Az Ajánló rovatban cikkajánlók és könyvajánlók jelennek meg.

A folyóirat szerkesztősége

A folyóirat minőségi garanciájához hozzájárul, hogy megjelenését egy 18 fős – 6 különböző felsőoktatási és egy további oktatási-kutatási intézményben dolgozó – szerkesztőbizottság készíti elő: főszerkesztő, főszerkesztő-helyettes, rovatvezetők, vezető szerkesztő, szerkesztő, elektronikus szerkesztők, fordító, nyelvi lektor, valamint további szerkesztőbizottsági tagok. A szerkesztőség munkáját egy 6 fős nemzetközi tanácsadó testület támogatja.

A szerkesztőség tagjai: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/szerkesztoseg.php

A folyóirat megjelenésének a menete

Az Anyanyelv-pedagógia folyóiratban csak első közlések és lektorált írások jelenhetnek meg, a Tanulmányok és a Műhely rovatokban megjelenő munkákat két-két lektor, a Szemle, a Kitekintő, valamint a Mozaik rovatban megjelenő munkákat egy-egy lektor bírálja.

A szerkesztés menete:

– A beérkezett cikkekről a szerkesztőség dönt, hogy beleillenek-e a folyóirat szakmai profiljába, és kik legyenek a lektorok.

– A szerkesztőség felkéri a lektorokat, akik anonim módon lektorálják az írásokat.

– A szerkesztőség a lektori vélemények alapján dönt a cikkek sorsáról: elfogadja, a szerzővel javíttatja vagy elutasítja őket, erről értesíti a szerzőt.

– Ha szükséges, a szerzők a lektori útmutató alapján átdolgozzák a cikkeket.

– A rovatvezető tartalmilag szerkeszti az elfogadott írásokat, a szerzővel egyeztet a további szükséges javításokról.

– A főszerkesztő-helyettes ellenőrzi és továbbítja a szerkesztőknek további szerkesztésre a rovatvezetők által szerkesztett cikkeket.

– A vezető szerkesztő tartalmilag ellenőrzi, formailag szerkeszti az írásokat.

– A másik felelős szerkesztő ellenőrzi, korrektorként javítja a szerkesztett írásokat.

– A szerkesztők a cikkeket és a cikkek megfelelő szakirodalmi tételeit nemzetközi DOI-azonosítóval látják el.

– A fordító lefordítja a tanulmányok absztraktjait, a cikkek címét és kulcsszavait angol nyelvre.

– A nyelvi lektor ellenőrzi, korrigálja a fordításokat.

– A szerkesztők elkészítik a publikálandó szerzői adatlapokat.

– A technikai szerkesztők megszerkesztik az ábrákat, a táblázatokat és a szövegeket HTML-ben, és feltöltik a kész írásokat az adminisztrációs felületre.

– A technikai szerkesztők elküldik a cikkek javított, szerkesztett változatát a szerzőknek, és kérik jóváhagyásukat a megjelenéshez.

– A főszerkesztő és a főszerkesztő-helyettes témaajánló beköszöntőt készít a következő számról.

– A főszerkesztő újra elolvassa, ellenőrzi a honlapra feltöltött írásokat, és jelzi a szükséges javításokat, egyeztetve a vezető szerkesztővel.

– A technikai szerkesztők összesítik a szerzői jóváhagyásokat, és elvégzik a főszerkesztő, valamint a szerzők által kért korrekciókat.

– A főszerkesztő jóváhagyja az új szám élesítését.

– A technikai szerkesztők élesítik a folyóirat új számát.

– A technikai szerkesztők és a szerkesztők átszerkesztik a HTML-ben megjelenő írásokat folyamatos oldalszámozásos pdf-formátumba, ellátják őket nemzetközi DOI-azonosítóval, és feltöltik őket a honlapra.

– A szerkesztők értesítik a szerzőket a megjelenésről.

– A megjelenő cikkek adatait a folyóirat munkatársa feltölti a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisába.

– A szerkesztők feldolgozzák a megjelenő cikkek adatait a MATARKA adatbázisa számára.

– A folyóirat munkatársa feltölti a cikkeket nemzetközi DOI-azonosítóval a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára repozitóriumába.

A szerkesztőség tagjai egy zárt online fórumon követik a szerkesztés menetét. A folyóirat szakmai és technikai színvonalának a megőrzése végett a szerkesztőség folyamatos technikai és tartalmi fejlesztéseket végez.

A folyóirat szerzői

A folyóiratban megjelenő írások szerzőinek névsorát a Magunkról oldal tartalmazza összegyűjtve. A különböző rovatokban kutatók, oktatók, szakemberek, hallgatók és gyakorló pedagógusok egyaránt publikálhatnak, ha írásaik megfelelnek a szakmai elvárásoknak. A szerzőkről a cikkek végén megjelenő szerzői adatlapok tartalmaznak információkat.

A folyóiratban a 2008 és 2023 között megjelent összesen 877 db írást több mint 600 különböző szerző készítette. A szerzők között számos nemzetközileg elismert kutató található. Ugyanakkor a gyakorló pedagógusok körében is népszerű a folyóirat, ezt igazolja, hogy a szerzők között sok a gyakorló pedagógus is.

A folyóirat népszerűsége

A folyóirat évről évre növekvő népszerűségét és elismertségét az alább látható látogatottsági adatok bizonyítják. A folyóirat indulása, azaz 2008 óta az olvasók száma folyamatosan nőtt, az utóbbi években rendszeresen több mint 180 000 az oldalmegtekintések száma, és több mint 100 országban olvassák a folyóiratot. A látogatottsági statisztikák 2017-ig az Advanced Web Statistics 7.4 szoftverrel, 2018 óta pedig a Google Analytics programmal készülnek.

A folyóirat ismertségét a cikkek hivatkozásainak, a független idézőknek a nagy száma is alátámasztja. A szerkesztőség a kutatási témákról kerekasztal-beszélgetéseket, konferencia-előadásokat, bemutatókat szervez. A folyóiratról ismertetők jelennek meg más szakmai folyóiratokban.

A folyóirat küldetése

Az Anyanyelv-pedagógia folyóirat az anyanyelv-pedagógia magyarországi és külhoni kutatóinak, valamint a magyar nyelven nevelő-tanító pedagógusoknak a munkáját kívánja támogatni, az elért eredményeket a nemzetközi színtéren is megismertetni. A folyóirat küldetése szerint segíti az intézményi és a családi nevelés gyakorlatát is azzal, hogy újabb módszertani megoldásokat, korszerű, gyermekközpontú fejlesztési eljárásokat ajánl, és ezeknek a hazai és a nemzetközi tudományos hátterét is bemutatja.

A szerkesztőség folyamatosan erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy tovább erősítse a folyóirat szakmai és technikai színvonalát, és évről évre növekedjen az olvasótábora, valamint újabb hazai és nemzetközi szakmai adatbázisokban regisztrálják a folyóiratot. A szerkesztőség mindent megtesz azért, hogy az Anyanyelv-pedagógia folyóirat a jövőben is az anyanyelvi nevelés fejlesztésének az ösztönzője, az anyanyelv-pedagógiai kutatások szakmai támogatója legyen nemcsak Magyarországon, hanem a határon túl is.

 

2024. április 10.

 

A folyóirat látogatottsága


A látogatók száma 2008 és 2017 között az Advanced Web Statistics 7.4 szoftverrel mérveÉv

Az egyedi látogatók száma

2008

9 836 fő

2009

42 140 fő

2010

68 594 fő

2011

74 003 fő

2012

96 979 fő

2013

114 489 fő

2014

140 186 fő

2015

161 742 fő

2016

168 546 fő

2017

173 352 főA látogatások száma 2018-tól a Google Analytics szoftverrel mérve


Év

Az oldalmegtekintések száma

2018

186 472

2019

192 510

2020

222 864

2021

187 075

2022

186 000*

2023

186 745


*Technikai ok miatt becsült szám.
 

A felhasználók országai 2018-tól a Google Analytics szoftverrel mérve


Év

Az országok száma, ahol olvasták a folyóiratot

2018

93 ország

2019

98 ország

2020

96 ország

2021

122 ország

2022

115 ország*

2023

117 ország 


 
*Technikai ok miatt becsült szám. 

 

Az első 10 ország a felhasználók száma szerint a Google Analytics szoftverrel mérve


Az első 10 ország, ahol 2023-ban a legtöbben olvasták a folyóiratot

1.  Magyarország

2.  Románia

3.  Szlovákia

4.  Amerikai Egyesült Államok

5.  Németország

6.  Ukrajna

7.  Szerbia

8.  Ausztria

9.  Hollandia

10. Kína 

 

Az Anyanyelv-pedagógia folyóirat szerzői

 

2008–2024. 2. szám

 

Abari Kálmán (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet Szociál- és Munkapszichológiai nem önálló Tanszék)

Abóczki Dóra (Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar)

Ábrahámné Tallér Erzsébet (Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Lomb Utcai Tagóvoda)

Aczél Petra Katalin (Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar)

Ádám Diána Zsuzsa (Jókai Mór Gimnázium; ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Adamikné Jászó Anna (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Ágoston Marianna (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Al-Sawalha, Mohammad (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar)

Andl Helga (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Andorkó Nóra (Debreceni Egyetem)

Antaliné Miss Lilla (Dr. Fejérpataky László Általános és Művészeti Alapiskola)

Antalné Szabó Ágnes (ELTE Bölcsészettudományi Kar; ELTE Tanárképző Központ)

Arató Ferenc (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Asztalos Anikó (Mathias Corvinus Collegium)

Auszmann Anita (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Babarczy Anna (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

Bácsi János (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola)

Baditzné Pálvölgyi Kata (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Bagaméry Orsolya (Kerekasztal Színházi Nevelési Központ)

Bajczi Tünde (Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium)

Bajkó Edina (Aranykapu Református Napközi Óvoda)

Bakonyi Anikó (Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Kollégium)

Bakonyiné Kovács Bea (Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás)

Balázs Boróka (ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola)

Balázs Géza (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Balázs László (Dunaújvárosi Egyetem)

Balázs Patrícia (Szegedi Tudományegyetem Fejlődéses és Neuropragmatikai Kutatócsoport)

Balázsné Nagy Zsuzsanna (Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola)

Balla Fanni (magyartanár, nyelv- és beszédfejlesztő tanár)

Balla Nóra (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Balogh Andrea (ELTE Tanárképző Központ)

Bányai-Sipos Márta Katalin (Szent István Általános Iskola)

Barabás Ildikó (Németh Imre Általános Iskola)

Bárdos Jenő (Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar)

Barra Mária (Barra Kommunikációs Intézet Kft.)

Bartha Blanka (Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, VSZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola)

Bartha Csilla (ELTE Bölcsészettudományi Kar, MTA Nyelvtudományi Intézet)

Bartha Krisztina (Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Bátyi Szilvia (Pannon Egyetem)

Beke András (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Bencze Norbert (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Benyhe András (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Élettani Intézet, Szeged)

Bereczk Zsófia Mirtill (Apponyi Albert Általános Iskola, Gencsapáti)

Bereczkiné Záluszki Anna (ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar)

Beregszászi Anikó (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)

Béres Mária (Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény)

Bereznai, Anja (Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung e.V.)

Bernáth Magdolna (Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola)

Bernula-Orosz Réka Dorottya (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Berzéné Klima Ildikó (Szent János Utcai Óvoda)

Bíró Ferenc (Eszterházy Károly Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet)

Blankó Miklós (ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola)

Boda Annamária (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Boda István Károly (Debreceni Egyetem Informatikai Kar)

Boda Kata (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest I. Kerületi 

Batthyány Lajos Általános Iskola)

Boda Vivien Lilla (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Bodnár Noémi (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Bodor Viktória (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)

Bodosi Béla (Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar)

Bognár Amália (Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)

Bokor Julianna (Szent István Egyetem)

Bóna Judit (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Bondzsér Zita (Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet)

Borbély Edit (Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium)

Bordács Zsuzsanna (Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola)

Borka Tímea (Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar)

Boronkai Dóra (Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar)

Bozsik Gabriella (Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Bredács Alice (Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola; Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Bubela Beáta (Ippi 1-es Számú Általános Iskola)

Bús Ágnes (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campus)

Chambers Mária (Magyar Tanoda és Játszóház)

Chrappán Magdolna (Debreceni Egyetem)

Crişan Greta (Számadó Ernő Általános Iskola)

Crnkovity Gábor (Id. Kovács Gyula Általános Iskola)

Czetter Ibolya (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ)

Czoller Viktória (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Cs. Bogyó Katalin (SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája)

Cs. Jónás Erzsébet (Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar)

Csaba Mercédesz (Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Várpalotai Tagintézménye)

Csájiné Knézics Anikó (Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium)

Csákberényiné Tóth Klára (Debreceni Református Hittudományi Egyetem)

Csapó Benő (Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet)

Csapó Gerda (nyelvtanár)

Csárdás László Bence (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Csekő Györgyi (Szinyei Merse Pál Gimnázium)

Csempesz Péter Endre (Pontus Közhasznú Egyesület)

Csépes Ildikó (Debreceni Egyetem Angol–Amerikai Intézet)

Csepregi Márta (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Cserey Miklós (Szülőnek lenni program)

Cserhalmi Zsuzsa (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Cseri Nikolett (Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola)

Csernicskó István (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézet)

Csima Melinda (Kaposvári Egyetem)

Csrepka Márton Bertalan (Miniszterelnökség – Nemzetpolitikai Államtitkárság)

Csrepka Máté Barnabás (Pannon Egyetem Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola; Brazíliai Magyar Segélyegylet)

Csurgó Nóra (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

Csurman-Puskás Anikó (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)

Damásdi Nóra (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Danczi Annamária (Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont; ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Daróczy Anna (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Dávid Mária (Eszterházy Károly Egyetem)

Deák Magdolna (Bod Péter Tanítóképző)

Deák-Takács Szilvia (Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium)

Dégi Zsuzsanna (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem)

Deme Andrea (ELTE Bölcsészettudományi Kar; MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport)

Demény Piroska (Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar)

Demeter Gáborné (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő)

Demeterné Fekete Adrienn (Debreceni Hatvani István Általános Iskola)

Désfalvi Ildikó (Újbudai Pedagógiai Szakszolgálat)

Dimény Hajnalka (Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Diószegi Endre (Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium)

Dobos Dóra (Pannon Egyetem)

Dóla Mónika (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Domján-Koncz Eszter (Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Várpalotai Tagintézménye)

Domokos Áron (Kaposvári Egyetem)

Domonkosi Ágnes (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)

Dóra László (Athéné Idegenforgalmi, Informatikai és Üzletemberképző Szakközépiskola)

Dóra Zoltán (Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola)

Dormán András (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Dömény Diána (PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda)

Dremina Larisza (Nemzetközi Kapcsolatok Moszkvai Állami Egyeteme)

Dudics Lakatos Katalin (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)

Ecsedy-Baumann Brigitta (Brassai Sámuel Elméleti Líceum)

Egerszegi Anna (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Élettani Intézet, Szeged

Eőry Vilma (Eszterházy Károly Főiskola)

Erdély Judit (Mikes Kelemen Főgimnázium)

Erdélyi Erzsébet (ELTE Tanárképző Főiskolai Kar)

Éry Anna (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Espán Margaréta (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)

Eszéki Aliz Krisztina (TRENECON COWI Kft.)

F. Láncz Éva (Computer School)

F. Lassú Zsuzsa (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar)

Fábián Gyöngyi (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar)

Faragó Boglárka (Eszterházy Károly Egyetem)

Farkas Anett (Eszterházy Károly Egyetem)

Farkas Judit (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Fehér Éva (Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar)

Fejér Zsolt (Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola)

Fejes József Balázs (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Feld-Knapp Ilona (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Felvégi Emese (University of Houston)

Fényes-Bók Szilvia (Balassi Bálint Gimnázium)

Fenyő D. György (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium)

Fenyvessyné Békei Gabriella (Budapest V. Kerületi Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola)

Fercsik Erzsébet (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Ferencz Ágnes (Európai Bizottság, Jogi Osztály)

Fésű Anna Magdolna (alkalmazott nyelvész)

Fiala Szilvia (Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda)

Filó Alexandra (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar)

Fodor Éva (Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola)

Fogarasi Miklós (Connecticut Oncology Group)

Fózer Dóra (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Főző Ágnes (Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola)

Frigyesi András (Deutsches Theater)

Fülekiné Joó Anikó (Debreceni Református Hittudományi Egyetem Felnőttképzési Központ)

Fülöp Károly János (Budapest XVI. Kerületi Batthyány Ilona Általános Iskola)

Fürész-Mayernik Melinda (Pannon Egyetem Humántudományi Kar)

Gaál Gabriella (Eszterházy Károly Főiskola)

Gajdó Tamásné Gődény Andrea (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar)

Gál Franciska (Semmelweis Egyetem Pető András Kar)

Gál Noémi (Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Galuska László Pál (Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar)

Gáspár Aliz (Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar)

Gasparics Judit (ELTE Bölcsészettudományi Kar; Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium)

Gecsei Edit (Rábaközi alkotó-fejlesztő műhely)

Gelegonyáné Katona Ágnes (Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium)

Gerencsér Gitta (Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar)

Gergelyi Katalin (Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium)

Gerliczkiné Schéder Veronika (Nyíregyházi Főiskola)

Gombos Péter (Kaposvári Egyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Neveléstudományi Intézet)

Gombos Tünde (Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium)

Gonda Istvánné (Játékvár Óvoda és Bölcsőde)

Gonda Zsuzsa (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Gósy Mária (MTA Nyelvtudományi Intézet; ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Gosztola-Rendek Fanni (Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar)

Gödri Enikő (Budenz József Általános Iskola és Gimnázium)

Göndöcs Mendi (Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar)

Grábits Mária (Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskolája)

Gráczi Tekla Etelka (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Grétsy László (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Gróf Annamária (Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Grund Ágnes (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Grünthal, Satu (University of Helsinki Department of Teacher Education)

Gulyás Márk (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Gúti Erika (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Gürses Beyza Nur (Pannon Egyetem Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola)

Gyarmathy Dorottya (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Gyenei Kornélia (ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola, VSZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola)

Gyógypedagógiai Intézet)

Győrfi Katalin (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Győri János (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar; ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola)

Gyuricza Katalin (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Gyurina Zsuzsanna (Balassi Intézet, Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális Szolgálata)

H. Tomesz Tímea (Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar)

H. Tóth István (Károly Egyetem Filozófiai Fakultás)

H. Varga Gyula (Eszterházy Károly Főiskola)

Hadikné Végh Katalin (Madách Imre Gimnázium)

Hajba Renáta (ELTE Savaria Egyetemi Központ)

Hámori Ágnes (MTA Nyelvtudományi Intézet, Többnyelvűségi Kutatóközpont)

Hanák Zsuzsanna (Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar)

Hangodi László (Wass Albert Könyvtár és Múzeum)

Hargitai Evelin Gabriella (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Hattyár Helga (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Hegyi Laura (Károli Gáspár Református Egyetem)

Heller Gábor (Igaz történetek podcast)

Heltai János Imre (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Heltainé Nagy Erzsébet (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Herbszt Mária (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Hercz Mária (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Hétvári Andrea (költő, meseíró)

Hódi Ágnes (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Hódi Éva (Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület)

Holecz Margit (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Hollóy Zsolt (ELTE Bölcsészettudományi Kar Mai Magyar Nyelvi Tanszék)

Horváth Alíz (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Horváth Anna (ELTE Bölcsészettudományi Kar; Educatio Press Magyar Oktatási Hírügynökség)

Horváth Gergely (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Horváth Judit (Vetési Albert Gimnázium)

Horváth Krisztina (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Horváth Krisztina (Városmajori Gimnázium)

Horváth László (HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont)

Horváth Viktória (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Horváth Zsuzsanna (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Horváthné Hidegh Anikó (Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium)

Hoss Alexandra (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Hujber Szabolcs (Kispesti Károlyi Mihály Magyar–Spanyol Tannyelvű Gimnázium)

Huszár Anna (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Hutterer Éva (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)

Ihász Petra (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Angol–Amerikai Intézet, Veszprém)

Illés-Molnár Márta (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Imre Angéla (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Imrényi András (Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar)

J. Szabó Erzsébet (Dózsa György Gimnázium)

Jakab Dorottya (ELTE Bölcsészettudományi Kar, HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont)

Jakab Katalin Edit (Szent István Gimnázium)

Jakab Levente (ELTE Bölcsészettudományi Kar, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola)

Jámborné Benkei Ildikó (Magyar Rádió Zrt.)

Jani-Demetriou Bernadett (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Jánk István (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)

Jankay Éva (Bányai Júlia Gimnázium)

Jankovics Julianna (Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája; ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Jászi Éva (Eszterházy Károly Főiskola)

Jenei Kamilla (Károli Gáspár Református Egyetem)

Jordanidisz Ágnes (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Józsa Gabriella (KSZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)

Józsa Krisztián (Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet)

Juhász Kitti Enikő (Sarkadi Általános Iskola, ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Juhász Milán (Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium, ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Juhász Valéria (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Juhász Zoltán (Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék, Veszprém)

Kaján Anna (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Kalcsó Gyula (Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar)

Kálló Veronika (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Kalmár Barbara (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Kalóné Gyenes Réka (Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet; ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Kántorné Őszi Hajnalka (magyartanár)

Kanyó Réka (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Kaposvári Boglárka (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Kardosné Balogh Judit (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Karlovitz János Tibor (Neveléstudományi Egyesület; Miskolci Egyetem)

Kárpáti Eszter (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Kas Bence (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar; MTA Nyelvtudományi Intézet)

Kassai Ilona (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Kathi Veronika (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Többnyelvűségi Doktori Iskola)

Kathryn I. Matthew (University of Houston)

Katila Elizabeth (Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar)

Katona Hajnal Tünde (Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Kázmér Klára (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara)

Kecskeméti-Székely Katalin Zsuzsa (Eszterházy Károly Egyetem)

Kecskés Judit (Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Kecskésné Papp Tünde (University of South Florida Department of Modern Languages)

Kelemen Réka (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Kelemenné Széll Zsuzsanna (MOK Galamb József Tagintézménye)

Kemppainen, Airi (ITC Group)

Kenyó Ildikó (Anyanyelv-pedagógia folyóirat)

Kerekes Barnabás (Baár–Madas Református Gimnázium; Anyanyelvápolók Szövetsége; Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka Emlékére)

Kerekes Judit (The City University of New York College of Staten Island)

Keresa Kumera Chali (Pannon Egyetem Többnyelvűségi Doktori Iskola)

Kerner Anna (Madách Imre Gimnázium)

Keserű Norbert (Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola)

Keszler Borbála (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Keszte Bálint (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar)

Keszy-Harmath Dániel Lóránd (BGSzC Budai Középiskolája)

Kézdy-Brózik Vera (Piliscsabai Tanoda)

Kincer Szilvia (Selye János Egyetem)

Király Flóra (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Király Istvánné (Gyermekek Háza Óvoda)

Király Tímea (Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Kiss Jenő (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Kiss Renáta (Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola)

Kiss Szilvia (FTI Consulting)

Kiss Veronika (Pontus Közhasznú Egyesület)

Kleiber Judit (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Kocsis Zsófia (Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet)

Kocsis Zsuzsanna (ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola)

Koltay Tibor (Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Tudástechnológiai Intézet)

Kondratieva Natalia (Udmurti Állami Egyetem Udmurt Filológiai, Finnugrisztikai és Újságírás Intézet)

Konok Veronika (ELTE Természettudományi Kar)

Koósné Sinkó Judit (ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar)

Kótai Lili (Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar)

Kotmanóczki Andrásné (Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola)

Kovács Ágota (Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium; Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium)

Kovács Anna (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Kovács Edina (Debreceni Egyetem Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program)

Kovács Éva (Batthyány Lajos Általános Iskola)

Kovács Réka (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Kovács Tibor Attila (Károli Gáspár Református Egyetem, Pedagógiai Kar)

Kovácsné Mester Ágnes (Hunyadi János Általános Iskola)

Kovácsné Nagy Ibolya (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógiai Intézet)

Kováts-Németh Mária (Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola)

Kozák András (Óbudai Nagy László Általános Iskola)

Kozma Krisztina (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége)

Könnyü Laura Krisztina (ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium)

Kővágó Dóra (Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola)

Kránicz Rita (Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar)

Krániczné Szabó Ágnes (Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar

Krassza Ildikó Klaudia (Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar)

Krepsz Valéria (MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály)

Kresztyankó Annamária (SEK Budapest International School)

Kruzslicz Tamás (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Kugler Nóra (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Kulcsár Sándorné (Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye)

Kurucz Sarolta (Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar)

Laczkó Krisztina (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Laczkó Mária (kutatótanár, Kispesti Deák Ferenc Gimnázium, Érdi SZC Eötvös József Technikum)

Lakatos Boglárka (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Lakatos Péter (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Lakova Cvetelina (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Látics Barbara (Tolle Lege Kft.)

Lázár Ildikó (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Lehmann Miklós (ELTE Tanító- Óvóképző Kar)

Leitner Veronika (Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ)

Lénárd András (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar)

Lenczné Vrbovszki Judit Anikó (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium)

Lendvai-Décsy Kornélia Márta (Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar)

Lengyel Klára (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Lengyel Zsófia (Pannon Egyetem Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola)

Lengyel Zsuzsa (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium)

Lenti Katalin (Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar; Kutató Diákokért Alapítvány)

Libárdi Péter (Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium)

Lipódi Janka (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Liszkai-Peres Krisztina (ELTE Természettudományi Kar)

Lovas Anett Csilla (Tokaj-Hegyalja Egyetem)

Lózsi Tamás (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar)

Lőrincz Gábor (Selye János Egyetem Tanárképző Kar)

Lőrincz Julianna (Selye János Egyetem Tanárképző Kar; Eszterházy Károly Egyetem)

Lőrincz Marina (Eszterházy Károly Egyetem)

Lőrinczi Réka (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Ludányi Zsófia (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, MTA Nyelvtudományi Intézet)

Lukács Ágnes (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; MTA–BME Lendület Nyelvelsajátítás Kutatócsoport

Lukács Krisztina (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Lukács Mária (Meseerdő Óvoda)

Macher Mónika (Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar)

Madarász Ildikó (Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola)

Magyar Ágnes Zsófia (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Magyari Sára (Partiumi Keresztény Egyetem)

Major Éva (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Major Hajnalka (Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja)

Major Tünde Kármen (Pécsi Tudományegyetem, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar)

Majorné Szarka Tünde (KISZI Seregélyesi Közoktatási Központ)

Már Orsolya (Bukaresti Egyetem Idegen Nyelvek Kar, Antos János Általános Iskola)

Marczell Soma (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar)

Markó Alexandra (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Márku Anita (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem; Nyelvtudományi Kutatóközpont)

Marossy Boglárka (Eftimie Murgu Általános Iskola)

Márton Richárd (Anyanyelvápolók Szövetsége)

Mászlainé Nagy Judit (Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium)

Máté Réka (Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont)

Mátyás Judit (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar)

Mayer Péter (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Medgyes Sándor (Fővárosi Kossuth Lajos Gimnázium)

Medve Anna (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Melhardt Gergő (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Mendrey Zsófia (ELTE Bölcsészettudományi Kar, Pesthidegkúti Waldorf Iskola)

Mentsikné Hoffer Szilvia (Bécsi Magyar Iskola)

Menyhárt Krisztina (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Misad Katalin (Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Misztrik Jolán (Apáczai Csere János Elméleti Líceum)

Molitorisz Anikó (Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola)

Molnár Cecília Sarolta (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Molnár Edit Katalin (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Molnár Gábor Tamás (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Molnár Gyöngyvér (Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet)

Molnár Mária (Árpád Fejedelem Gimnázium)

Molnár Mária Katalin (Veres Pálné Gimnázium)

Molnár Szilvia (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar)

Molnár Zsuzsa (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Molnárné Bogáth Réka (Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. Kerületi Tagintézménye)

Moravcsík Tímea (Iglice Egylet; Iparos; Prágai Magyar Kulturális Intézet)

Mrázik István (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Murányi Sarolta (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Muzsnai István (Hallássérültek Tanintézete)

Müller Dóra (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)

Nábrádiné Jurasek Ibolya (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar)

Nádor Orsolya (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Nagy Balázs (Nyíregyházi Egyetem)

Nagy Dezső (Eszterházy Károly Főiskola Gyakorlóiskolája)

Nagy Dóra (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi/ Magyarságkutató Intézet))

Nagy L. János (Szegedi Tudományegyetem)

Nagy Natália (Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszék)

Nagy Noémi (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Nagy Zoltán (Debreceni Egyetem)

Nagy Zsuzsanna (Szegedi Tudományegyetem, Horváth Mihály Gimnázium)

Nagyházi Bernadette (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar)

Nagyné Császi Ildikó (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Nagy-Varga Zsolt (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium; ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Nánási-Molnár Anita (Beregújfalui Fenyőfácska Óvoda)

Navracsics Judit (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Veszprém)

Nemesné Kis Szilvia (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar)

Németh Mátyás Ferenc (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Németh Miklós (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Némethné Balázs Katalin (Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium)

Nemoda Judit (ELTE Gyakorló Általános és Középiskola)

Neuberger Tilda (Nyelvtudományi Kutatóközpont)

Nguyen Thanh Nikolett (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Nyiri Péter (Petőfi Irodalmi Múzeum)

Ócsai Dorottya (ELTE Bölcsészettudományi Kar; Népszabadság)

Okosné Bozsik Gabriella

Oláh Frida (Losonci Téri Általános Iskola)

Orsós Anna (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Oszkó Beatrix (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Ökrös Ferenc (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Ölvecky Edit (Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara)

Örményiné Farkas Andrea (Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium)

P. Tóth Teodóra (ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola)

Pachné Heltai Borbála (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Paksi László (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar)

Pál Helén (Magyarságkutató Intézet)

Pankovics Gergő (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Pap Andrea (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Pap Johanna (Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar)

Papp István Gergely (Bolyai Csapat Kft.)

Papp Melinda (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Pappné Kocsis Réka (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Parapatics Andrea (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Pannon Egyetem Humántudományi Kar Magyar Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet)

Pasqualetti Bettina (Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar)

Pásztor-Kicsi Mária (Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Pátkai Rozina (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Paula E. Griffith (University of Houston-Clear Lake, School Library & Information Science)

Pávai Gyopár (Zsigmond Király Magyar Kulturális Klub és Iskola)

Pazonyi Judit (Károli Gáspár Református Egyetem)

Pekár Petra Mária (Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar)

Pelczer Katalin (Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium; Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Pelle Veronika (Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet)

Perge Gabriella (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Pesti János (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Péterfi Rita (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum)

Pethő András (Pannon Egyetem)

Pethő József (Nyíregyházi Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet)

Petreczky Katalin (Arany János Magyar Iskola)

Petres Csizmadia Gabriella (Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara)

Petres László (Moldvai Csángómagyarok Szövetsége)

Petró Tímea (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Petry Annamária (Óbudai Gimnázium; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Pintér Éva (Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda)

Pintér Henriett (Semmelweis Egyetem Pető András Kar)

Pintér Nóra (Sashalmi Tanoda Általános Iskola)

Pintérné Bujtás Tímea (Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar)

Pisnjak Mária (Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete)

Podmaniczky Ágnes (Dányi Széchenyi István Általános Iskola)

Polák István (Árpád Szakképző Iskola és Kollégium)

Polgár-Turcsányi Mariann (Bartók Béla Bostoni Magyar Óvoda és Iskola)

Pomázi Bence (Nyelvtudományi Kutatóközpont)

Pompor Zoltán (Magyar Olvasástársaság)

Porkoláb Judit (Debreceni Egyetem)

Pölcz Ádám (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar)

Pregitzer Márta (Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Érdi Tagintézménye)

Presér Ágnes Judit (Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola)

Presinszky Károly (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara)

Pusztai Gabriella (Debreceni Egyetem)

Raátz Judit (ELTE Bölcsészettudományi Kar; MTA Nyelvtudományi Intézet)

Rab Lilla (International School of Budapest)

Rádi Orsolya Márta (ELTE Tanító-és Óvóképző Kar, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola)

Radics Márta (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Radics Rudolf (Eperjesi Egyetem, Nemzeti Kisebbségek Nyelve és Kultúrája Központ, Magyar Nyelv és Kultúra Intézete)

Rajos Judit (Szekszárdi Garay János Gimnázium)

Rakitai Réka (Kőrösi Csoma Sándor Program)

Rania Salah (Pannon Egyetem Többnyelvűségi Doktori Iskola)

Rási Szilvia (Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola)

Regánné Fehér Gizella (Jálics Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Diákotthon; Egységes Gyógypedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény, Nevelési Tanácsadó)

Revuczky Eszter (Madách Egyesület – MaGYaR JáTéK VáR! magyar hétvégi iskola)

Ribná Barbara (Selye János Egyetem)

Rigó Balázs (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Romanek Péter Zalán (MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont)

Rontó Luca (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Rozgonyiné Molnár Emma (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Sáfrányné Molnár Mónika (Türr István Képző és Kutató Intézet)

Sági Norberta (Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar)

Sajtosné Csendes Gyöngyi (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar)

Sallai Éva (Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar)

Sándor András (Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.)

Sándor Anna (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara)

Sarnyai Vivien (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Sáry Gyula (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

Sasvári Zsuzsanna (Arany János Általános Iskola)

Savoia-Keleti Emese (CONSULTA Budapest)

Schirm Anita (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Schmidt Ildikó (Károli Gáspár Református Egyetem)

Schnell Zsuzsanna (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Sebő József (Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Egészségügyi Szakközépiskola)

Séra Magdolna (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Seres Kristóf (Ungvári Nemzeti Egyetem Hungarológiai Központ)

Shirobokova Larisa (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Siklósi Beáta (Dályai Általános Iskola)

Simon Gábor (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Simon Szabolcs (Selye János Egyetem Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék)

Simon Viktória (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Sinkovics Balázs (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Sipos Mária (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Sipos Zsóka (Meixner Alapítvány)

Sólyom Réka (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Spolárné Imreh Réka (ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola)

Steinmacher Dóra (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Steklács János (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Sterlik Nikolett (Madách Egyesület – MaGYaR JáTéK VáR! magyar hétvégi iskola)

Suhajda Edit (Váci Mihály Kollégium)

Sváb Ágnes (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Svindt Veronika (ELKH Nyelvtudományi Intézet)

Sz. Tóth László (ELTE Bölcsészettudományi Kar; ELTE Apáczai János Gyakorlógimnázium és Kollégium)

Szabados Laura (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Szabó Ágnes (Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola)

Szabó Éva (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Szabó G. Ferenc (Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar)

Szabó Gergely (ELTE, Universitat Oberta de Catalunya)

Szabó Ildikó (Károli Gáspár Református Egyetem Petőfi Sándor Református Gyakorló Általános Iskola)

Szabó Kalliopé (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Szabó Piroska (Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.)

Szabó T. Annamária Ulla (Balassi Intézet, ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Szabó Tamás Péter (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Szabó Veronika (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Szalai Zsófia (Kutató Diákokért Alapítvány)

Szántó Anna (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Szántó Gábor (Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium)

Szarvas Rita (Móricz Zsigmond Gimnázium)

Szász Dánielné (Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola)

Szathmári István (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Szécsényi Krisztina (ÉSZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium)

Szeifert Viktória (Kutató Diákok Országos Szövetsége)

Székely Réka Anna (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Szekrényesné Tahy Klára (Hunyadi János Általános Iskola)

Szekszárdi Júlia (Babeş–Bolyai Tudományegyetem)

Szenczi-Velkey Beáta (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Szendi Tünde (Majthényi Adolf Alapiskola)

Szentgyörgyi Rudolf (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Szentgyörgyi Szilárd (Pannon Egyetem Humántudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet)

Szerdi Ilona (Selye János Egyetem Tanárképző Kar)

Szerepiné Persa Mária (Forrás Mesés Fejlesztő, Játszó és Szövegértés Műhely)

Szigethy Ildikó (Szentendre Város Óvodai Intézménye Bimbó Úti Tagóvodája)

Szilassy Eszter (Zsigmond Király Főiskola Kommunikáció és Művelődéstudományi Intézet)

Szili Csaba (Vörösmarty Mihály Általános Iskola)

Szilvásiné Turzó Ágnes (Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium)

Szinger Veronika (Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar)

Szlama Tiborné (Kisnánai Szent Imre Általános Iskola)

Szőke Máté Tibor (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Szőke-Milinte Enikő (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Szűcs Katalin (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

Táboriné Ungvári Éva (Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola)

Takács Edit (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó)

Takács Judit (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Magyar Nyelvészeti Tanszék)

Tancz Tünde (Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar)

Tankó Enikő (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem)

Tartsayné Németh Nóra (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Tary Blanka (Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola)

Taskó Tünde Anna (Eszterházy Károly Egyetem)

Tatár Zoltán (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat)

Taysir Dridi (Pannon Egyetem Többnyelvűségi Doktori Iskola)

Tikosné Tircsi Éva (Csaba Utcai Általános Iskola)

Timár Bogáta (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Tóbisz-Hertelendy Réka (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Tódor Erika-Mária (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem)

Tókos Katalin (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

Tolcsvai Nagy Gábor (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Tolnai Varga Piroska (Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium)

Tomori Tímea (Nyíregyházi Egyetem)

Tószegi Attila (Herman Ottó Általános Iskola és Tudásközpont)

Tóth Andrea (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Tóth Anna (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)

Tóth Beatrix (ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar)

Tóth Edit (Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék)

Tóth Etelka (Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar)

Tóth Katalin (Konstantin Filozófus Egyetem)

Tóth Lilla (Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium)

Tóth M. Zsombor (Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola; ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Tóth Mariann (Soproni Egyetem)

Tóth Mercédesz (Eszterházy Károly Egyetem)

Tóth Péter (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ)

Tóth Rebeka (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Tóth Szilvia Andrea (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Tóthné Szűcs Éva (Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar)

Tőkés Erika (Apáczai Csere János Elméleti Líceum)

Török Tímea (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Törzsök Édua (ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola)

Trencsényi László (Magyar Pedagógiai Társaság; ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

Tuba Márta (Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium)

Tulok Fanny Fruzsina (Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar)

Tücsök Dorottya (ELTE Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Kutatóközpont)

Udvarhelyi Beatrix (Fővárosi Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Fül-, Orr-, Torok-, Gége-, Fej-, Nyaksebészeti Osztály; ELTE)

Urbán Péter (Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola)

Vadász Viola (Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola)

Vadnai Erika (Anyanyelvápolók Szövetsége)

Vajtó Anikó (The Update Training Gmbh.)

Vakula Tímea (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Váradi Krisztián (Pannon Egyetem Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola)

Váradi Viola (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

Varga Aranka (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Varga Éva (Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium)

Varga Mónika (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Varga Noémi Judit (magyar–matematika szakos tanár)

Varga Nóra Borbála (Kőrösi Csoma Sándor Program)

Vargáné Raisz Rózsa (Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar)

Varga-Sebestyén Eszter (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Varjasi Szabolcs (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Vas Edith (Óvári Általános Iskola)

Vaskó Ágnes (Victoria Magyar Társaskör [Pacific Coast Community Resources])

Vass Vilmos (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

Vékony Valéria (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Veszelszki Ágnes (Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet)

Veszelszkiné Huszárik Ildikó (Bibó István Gimnázium)

Vígh Tibor (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Vighné Bacsó Mónika (Hunyadi János Általános Iskola)

Vígh-Szabó Melinda (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar)

Virág Erzsébet (S. Toduţă Zenelíceum)

Virág Irén (Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Tanszék)

Viszket Anita (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Völgyi Péterné Reich Márta (Gárdonyi Géza Általános Iskola)

Vörös Ferenc (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ)

Wakai Seiji (Károli Gáspár Református Egyetem)

Wenczel Imre (Révai Miklós Gimnázium)

Wesselényi Tamás (Károli Gáspár Református Egyetem)

Witzl Balázs (Comenius Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda)

Yalçınkaya, Ali Can (Pannon Egyetem, Humántudományi Kar, Istanbul Beykent University School of Foreign Languages)

Žagar Szentesi Orsolya (Zágrábi Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Zágorec-Csuka Judit (1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola)

Zalányi Kinga (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Zántó Edina (BGSZC Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakgimnáziuma)

Zékány Krisztina (Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar Magyar Filológiai Tanszék)

Zelliger Erzsébet (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Zentainé Kollár Andrea (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Zimányi Árpád (Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar)

Zuborné Sallai Márta (Kós Károly Általános Iskola)

Zs. Sejtes Györgyi (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Zsigmond Anita (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Zsolnai Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet)

 

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–