Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


II. évfolyam

2009. 1. szám

Tartalom

Tanulmányok

Molnár Edit Katalin: Az írásbeli szövegalkotás funkciója és hatékonysága magyar egyetemista diákok dolgozatainak szövegeiben

Gerliczkiné Schéder Veronika: Az iskolai jegyzetelés nehézségei

Laczkó Mária: Tizenévesek beszédének fonetikai és stilisztikai elemzése

Műhely

Bóna Judit – Markó Alexandra: Hétköznapi fonetika – feladatjavaslatok a hangtan oktatásához

Kugler Nóra: Funkcionális grammatikai gyakorlatok a 9–12. évfolyam számára

Kovács Éva: Az olvasás és az írás tanítása Montessori módszerével a budapesti Batthyány Lajos Általános Iskolában

Szemle

Kiss Gábor − Bárdosi Vilmos: Szinonimák. 20 000 rokon értelmű szó dióhéjszótára (Pethő József)

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Beszéd és írás. Magyar nyelvi és kommunikációs tankönyv és munkafüzet az 5. évfolyam számára (Csákberényiné Tóth Klára)

Sándor Csilla főszerk.: Csodaceruza (Szabó G. Ferenc)

Kitekintő

Zágorec-Csuka Judit: A családom anyanyelve a muravidéki magyarok identitása tükrében (Gasparics Judit)

Lakova Cvetelina: Kétnyelvű kisiskolások anyanyelvi nevelése Bulgáriában

Magyar Ágnes Zsófia: SAT: érettségi-felvételi – másképpen. Interjú Gordon Győri Jánossal

Mozaik

Ádám D. Zsuzsa: Érettségi konferencia magyartanároknak

Völgyi Péterné Reich Márta: Takács Etel emlékére

Főző Ágnes: Színházi nevelési hálózat a közoktatásért

Postaláda

Madarász Ildikó: Egy konferencia margójára

Berzéné Klima Ildikó: Tanóraként kellene tanulni a drámapedagógiát

Hadikné Végh Katalin: Gondolatok egy diákszínjátszó fesztivál kapcsán

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–