II. évfolyam

2009. 1. szám

Tartalom

Tanulmányok

Molnár Edit Katalin: Az írásbeli szövegalkotás funkciója és hatékonysága magyar egyetemista diákok dolgozatainak szövegeiben

Gerliczkiné Schéder Veronika: Az iskolai jegyzetelés nehézségei

Laczkó Mária: Tizenévesek beszédének fonetikai és stilisztikai elemzése

Műhely

Bóna Judit – Markó Alexandra: Hétköznapi fonetika – feladatjavaslatok a hangtan oktatásához

Kugler Nóra: Funkcionális grammatikai gyakorlatok a 9–12. évfolyam számára

Kovács Éva: Az olvasás és az írás tanítása Montessori módszerével a budapesti Batthyány Lajos Általános Iskolában

Szemle

Kiss Gábor − Bárdosi Vilmos: Szinonimák. 20 000 rokon értelmű szó dióhéjszótára (Pethő József)

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Beszéd és írás. Magyar nyelvi és kommunikációs tankönyv és munkafüzet az 5. évfolyam számára (Csákberényiné Tóth Klára)

Sándor Csilla főszerk.: Csodaceruza (Szabó G. Ferenc)

Kitekintő

Zágorec-Csuka Judit: A családom anyanyelve a muravidéki magyarok identitása tükrében (Gasparics Judit)

Lakova Cvetelina: Kétnyelvű kisiskolások anyanyelvi nevelése Bulgáriában

Magyar Ágnes Zsófia: SAT: érettségi-felvételi – másképpen. Interjú Gordon Győri Jánossal

Mozaik

Ádám D. Zsuzsa: Érettségi konferencia magyartanároknak

Völgyi Péterné Reich Márta: Takács Etel emlékére

Főző Ágnes: Színházi nevelési hálózat a közoktatásért

Postaláda

Madarász Ildikó: Egy konferencia margójára

Berzéné Klima Ildikó: Tanóraként kellene tanulni a drámapedagógiát

Hadikné Végh Katalin: Gondolatok egy diákszínjátszó fesztivál kapcsán

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–