Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


XII. évfolyam

2019. 4. szám

Tartalom

Tanulmányok

Sipos Zsóka: Gyenge olvasási képesség és pedagógiai relevanciái

Bodnár Noémi: Atipikus beszélők beszédének megítélése kisiskolás korban

Műhely

Filó Alexandra – Vígh-Szabó Melinda: IKT-eszközökkel támogatott anyanyelvi nevelés

Müller Dóra: A magyar nyelvi órák lehetőségei az olvasóvá nevelésben

Szemle

Bozsik Gabriella – Ludányi Zsófia (szerk.): Szabályzat, oktatás, gyakorlat – helyesírásról sokszínűen. A 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok (Ágoston Marianna)

Domonkosi Ágnes – Simon Gábor (szerk.): Nyelv, poétika, kogníció. Elmélet és módszer a poétikai kutatásban (Lőrincz Gábor)

Kitekintő

Juhász Valéria: Nemzetközi Olvasáskonferencia 2019, Koppenhága

Lakatos Boglárka: A First Language folyóirat

Vajtó Anikó: Beszámoló a 9. Disfluency in Spontaneous Speech (DiSS 2019) konferenciáról

Mozaik

Lengyel Klára: Mesterek mestere. Születésnapi beszélgetés Keszler Borbála professzorral

Hajba Renáta: Nyelvi sokszínűség és sokszínű nyelv az óvodai és az iskolai nevelésben. Beszámoló a VI. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferenciáról

Postaláda

Dávid Mária – Faragó Boglárka – Kecskeméti-Székely Katalin Zsuzsa – Taskó Tünde Anna: Kutatás az expresszív szókincs fejlettségének és az infokommunikációs eszközök használati gyakoriságának az összefüggéseiről kora gyermekkorban

Rási Szilvia: Metadiszkurzív elemzéssel a tudományos íráskészség tudatosságáért

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–