XII. évfolyam

2019. 4. szám

Tartalom

Tanulmányok

Sipos Zsóka: Gyenge olvasási képesség és pedagógiai relevanciái

Bodnár Noémi: Atipikus beszélők beszédének megítélése kisiskolás korban

Műhely

Filó Alexandra – Vígh-Szabó Melinda: IKT-eszközökkel támogatott anyanyelvi nevelés

Müller Dóra: A magyar nyelvi órák lehetőségei az olvasóvá nevelésben

Szemle

Bozsik Gabriella – Ludányi Zsófia (szerk.): Szabályzat, oktatás, gyakorlat – helyesírásról sokszínűen. A 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok (Ágoston Marianna)

Domonkosi Ágnes – Simon Gábor (szerk.): Nyelv, poétika, kogníció. Elmélet és módszer a poétikai kutatásban (Lőrincz Gábor)

Kitekintő

Juhász Valéria: Nemzetközi Olvasáskonferencia 2019, Koppenhága

Lakatos Boglárka: A First Language folyóirat

Vajtó Anikó: Beszámoló a 9. Disfluency in Spontaneous Speech (DiSS 2019) konferenciáról

Mozaik

Lengyel Klára: Mesterek mestere. Születésnapi beszélgetés Keszler Borbála professzorral

Hajba Renáta: Nyelvi sokszínűség és sokszínű nyelv az óvodai és az iskolai nevelésben. Beszámoló a VI. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferenciáról

Postaláda

Dávid Mária – Faragó Boglárka – Kecskeméti-Székely Katalin Zsuzsa – Taskó Tünde Anna: Kutatás az expresszív szókincs fejlettségének és az infokommunikációs eszközök használati gyakoriságának az összefüggéseiről kora gyermekkorban

Rási Szilvia: Metadiszkurzív elemzéssel a tudományos íráskészség tudatosságáért

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–