Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


II. évfolyam

2009. 3. szám

Tartalom

Tanulmányok

Adamikné Jászó Anna: Retorikai gondolkodás és szövegértő olvasás I.

Nagy Zsuzsanna: 11. osztályos tanulók szövegalkotási képessége és szövegtani ismeretei

Udvarhelyi Beatrix: Hangképzési problémák a tanári beszédben

Műhely

Szinger Veronika: Interaktív mesemondás és meseolvasás az óvodában a szövegértés fejlesztéséért

N. Császi Ildikó: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia fejlesztéséhez

Bakonyi Anikó: Kísérlet művészi szöveg kompetenciaalapú feldolgozására – kooperatív csoportmunkában

Szemle

Parapatics Andrea: Szlengszótár. A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval (H. Varga Gyula)

Gyarmati Szabó Éva főszerk.: Mentor Magazin (Gaál Gabriella)

Katona Hajnal Tünde – Mihályfalvi Katalin szerk.: www.magyaroktatas.ro (Katona Hajnal Tünde)

Kitekintő

Illés-Molnár Márta: Minden anyanyelv származási nyelv, de nem minden származási nyelv anyanyelv

Sváb Ágnes: A dán népfőiskolai rendszer és az anyanyelvoktatás

Jean-Pierre Liégeois: Romák Európában (Nemesné Kis Szilvia)

Mozaik

Bokor Julianna: Jeles Nap az ELTE Bölcsészettudományi Karán

Tóthné Szűcs Éva: Benedek Elek Tudományos Konferencia Nyíregyházán

Sági Norberta: Jár a gyerek szája? Örüljünk neki!

Postaláda

Kotmanóczki Andrásné: Tanítványainkért legyünk bátrak

Jankay Éva: A médianyelv és az iskola

Szarvas Rita: „Valamit karistolok…”

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–