II. évfolyam

2009. 3. szám

Tartalom

Tanulmányok

Adamikné Jászó Anna: Retorikai gondolkodás és szövegértő olvasás I.

Nagy Zsuzsanna: 11. osztályos tanulók szövegalkotási képessége és szövegtani ismeretei

Udvarhelyi Beatrix: Hangképzési problémák a tanári beszédben

Műhely

Szinger Veronika: Interaktív mesemondás és meseolvasás az óvodában a szövegértés fejlesztéséért

N. Császi Ildikó: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia fejlesztéséhez

Bakonyi Anikó: Kísérlet művészi szöveg kompetenciaalapú feldolgozására – kooperatív csoportmunkában

Szemle

Parapatics Andrea: Szlengszótár. A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval (H. Varga Gyula)

Gyarmati Szabó Éva főszerk.: Mentor Magazin (Gaál Gabriella)

Katona Hajnal Tünde – Mihályfalvi Katalin szerk.: www.magyaroktatas.ro (Katona Hajnal Tünde)

Kitekintő

Illés-Molnár Márta: Minden anyanyelv származási nyelv, de nem minden származási nyelv anyanyelv

Sváb Ágnes: A dán népfőiskolai rendszer és az anyanyelvoktatás

Jean-Pierre Liégeois: Romák Európában (Nemesné Kis Szilvia)

Mozaik

Bokor Julianna: Jeles Nap az ELTE Bölcsészettudományi Karán

Tóthné Szűcs Éva: Benedek Elek Tudományos Konferencia Nyíregyházán

Sági Norberta: Jár a gyerek szája? Örüljünk neki!

Postaláda

Kotmanóczki Andrásné: Tanítványainkért legyünk bátrak

Jankay Éva: A médianyelv és az iskola

Szarvas Rita: „Valamit karistolok…”

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–