XVI. évfolyam

2023. 3. szám

Tartalom

Tanulmányok

Papp Melinda: Hogyan meséljünk az óvodás korosztálynak? A mesemondás hatékony módszerei óvodáskorban

Krániczné Szabó Ágnes: 4–6 éves gyermekek félspontán narratíváinak grammatikai szerkesztettsége

Műhely

Baditzné Pálvölgyi Kata — Jakab Levente: A mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei a tanításban: kezdeti tapasztalatok és jó gyakorlatok

Jakab Dorottya – P. Tóth Teodóra: A rapid review módszerének kísérleti alkalmazása a nyelvtudományban. Szakirodalmi áttekintés az iskolai szövegalkotással kapcsolatos magyar nyelvű empirikus kutatásokról

Szemle

Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: A szövegértés kérdései (Sólyom Réka)

Csépány Nikoletta: Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában. Az értő olvasás fejlesztése negyedik osztályban olvasási stratégiák és retorikai szerkezetek segítségével (Balázs Boróka)

Magyarné Várbíró Zita et. al.: Hang-lépcső, Hang-lépcső 2. (Molnárné Bogáth Réka)

Kitekintő

Presinszky Károly: Nyelvjárási hangoskönyvek tanórai felhasználására alkalmazható feladatok

Csernicskó István – Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita – Molnár D. István – Máté Réka – Tóth-Orosz Enikő: Hungarians and the Hungarian Language in Transcarpathia (Váradi Krisztián)

Mozaik

Blankó Miklós – Némethné Balázs Katalin: Mozaikok az 57. magyar nyelv hetéről

Szabó Gergely: A nyelvi piknik mint a nyelvi változatosság megismerésének módszere

Postaláda

Tóth Mariann: Az anyanyelv és a magyarság szolgálatában

Kalmár Barbara: A kommunikáció fejlesztése a Tanítsunk Magyarországért Programban

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–