Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


II. évfolyam

2009. 2. szám

Tartalom

Tanulmányok

Nádor Orsolya: A magyar nyelv politikai státusváltozásai és az oktatás. Adalékok a magyar nyelv tanításának történetéhez

Keszler Borbála: Az írásjelek, a szimbólumok és az egyéb jelek, valamint formai sajátosságaik

Gonda Zsuzsa: A szótárhasználati kompetencia elsajátítása és fejlesztése

Műhely

Tancz Tünde: Népmesék az óvodai anyanyelvi-kommunikációs nevelésben

Fodor Éva: Ötletek a 11. évfolyamos Stílusrétegek című témakör tanításához

Kerner Anna: Esszé a középiskolában. A filozófiai esszé

Szemle

Mayer József főszerk.: Új Pedagógiai Szemle (Bodosi Béla)

Tóth Etelka szerk.; Bakos Ferenc szerk.: Magyar helyesírás – Diákszótár; Idegen szavak és kifejezések – Diákszótár (Balogh Judit)

Bedő Andrea – Schlotter Judit: Az interaktív tábla (CD-melléklettel) (Sejtes Györgyi)

Kitekintő

Győri János – Győrfi Katalin: Anyanyelvtanítás és anyanyelv-pedagógia az Amerikai Egyesült Államokban

Benkei Ildikó: Vasárnapi iskola – szombaton, a határokon túl

Molnár Zsuzsa: A würzburgi fonológiai tudatosság tréningprogram multimédiás verziója (WüT). A phonologische-bewusstheit.de című honlap

Mozaik

Neuberger Tilda: All Need Competence – Beszámoló a Kompetencia mindenkinek című konferenciáról

Eőry Vilma: Alkalmazott nyelvészeti kongresszus Egerben

Paksi László: Fiatal kutatók az anyanyelvi nevelés korszerűsítéséért

Postaláda

Bordács Zsuzsanna: Olvasás – élvezetes olvasás – szövegértés

Hargitai Evelin: Első fecskék

Petry Annamária: Szeressük! Tanítsuk! De hogyan?

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–