XIII. évfolyam

2020. 2. szám

Tartalom

Tanulmányok

Gombos Péter – Péterfi Rita – Csima Melinda – Domokos Áron: Időskorúak, szeniorok olvasási kedve, olvasási palettája, olvasáshoz való viszonya

Asztalos Anikó: Az egyéni tanulói megnyilatkozástípusok jellemzői az osztálytermi diskurzusban

Műhely

Bokor Julianna: A bimodális kétnyelvűek nyelvi teljesítményét mérő eszközök és módszerek kihívásai és korlátai

Czoller Viktória: A bullying témakörének feldolgozása multimédiás eszközökkel az anyanyelvi órán

Szemle

Farkas Anett: Digitális fogódzó a pedagógusok számára: a Modern Iskola oktatási szakportál és az anyanyelvi nevelés

Bóna Judit – Horváth Viktória (szerk.): Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után (Pap Johanna)

Sebők Melinda – Papp Ágnes Klára – Török Lajos (szerk.): Kötelezők emelt szinten. Balassitól Borbély Szilárdig. Tanulmánykötet (Varga-Sebestyén Eszter)

Kitekintő

Dridi, Taysir – Salah, Rania – Parapatics Andrea: Nyelvhasználat és (anya)nyelvi nevelés Tunéziában I.

Jánk István: Nyelvi előítélet és diszkrimináció a magyartanári értékelésben (Rási Szilvia)

Mozaik

Pusztai Gabriella – Kocsis Zsófia: Oktatáskutatás a Debreceni Egyetemen

Keszy-Harmath Dániel: Az anyanyelvi nevelés lehetőségei a digitális távoktatás rendszerében

Postaláda

Tulok Fanny Fruzsina: Beszámoló a győri SZE Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola tanítóversenyéről

Timár Bogáta: „Rendhagyó magyarórák” a nyelvrokonságról és a finnugor népekről

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–