Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


XIII. évfolyam

2020. 2. szám

Tartalom

Tanulmányok

Gombos Péter – Péterfi Rita – Csima Melinda – Domokos Áron: Időskorúak, szeniorok olvasási kedve, olvasási palettája, olvasáshoz való viszonya

Asztalos Anikó: Az egyéni tanulói megnyilatkozástípusok jellemzői az osztálytermi diskurzusban

Műhely

Bokor Julianna: A bimodális kétnyelvűek nyelvi teljesítményét mérő eszközök és módszerek kihívásai és korlátai

Czoller Viktória: A bullying témakörének feldolgozása multimédiás eszközökkel az anyanyelvi órán

Szemle

Farkas Anett: Digitális fogódzó a pedagógusok számára: a Modern Iskola oktatási szakportál és az anyanyelvi nevelés

Bóna Judit – Horváth Viktória (szerk.): Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után (Pap Johanna)

Sebők Melinda – Papp Ágnes Klára – Török Lajos (szerk.): Kötelezők emelt szinten. Balassitól Borbély Szilárdig. Tanulmánykötet (Varga-Sebestyén Eszter)

Kitekintő

Dridi, Taysir – Salah, Rania – Parapatics Andrea: Nyelvhasználat és (anya)nyelvi nevelés Tunéziában I.

Jánk István: Nyelvi előítélet és diszkrimináció a magyartanári értékelésben (Rási Szilvia)

Mozaik

Pusztai Gabriella – Kocsis Zsófia: Oktatáskutatás a Debreceni Egyetemen

Keszy-Harmath Dániel: Az anyanyelvi nevelés lehetőségei a digitális távoktatás rendszerében

Postaláda

Tulok Fanny Fruzsina: Beszámoló a győri SZE Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola tanítóversenyéről

Timár Bogáta: „Rendhagyó magyarórák” a nyelvrokonságról és a finnugor népekről

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–