XIII. évfolyam

2020. 1. szám

Tartalom

Tanulmányok

Muzsnai István: Nevelési és oktatási dilemmák a magyar jelnyelv elmúlt 20 éves történetében

Bóna Judit – Steklács János: A hangos olvasás hibajavításának mintázatai szemkamerás és akusztikai, fonetikai vizsgálatok tükrében

Műhely

Németh Miklós: A nyelvjárási beszéd megítélése a pedagógusok körében

Kovács Ágota: Erőszakmentes kommunikáció a tanórán

Szemle

Ludányi Zsófia: Szabályok, normák, nyelvszokás. Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből (Hegyi Laura)

Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések (Zagar Szentesi Orsolya)

Kitekintő

Vadász Viola: Közösségfejlesztés és tudásátadás a diaszpórában: az aucklandi magyar iskola és óvoda megalakulása

Király Tímea: Nyelv – társadalom – elme. 27. Egyetemi Nyelvészeti Napok az újvidéki Magyar Tanszéken

Mozaik

Szabó Ildikó: Beszámoló a kecskeméti olvasáskonferenciáról

B. Orosz Dorottya: Beszámoló a Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig konferenciáról

Postaláda

Fenyvessyné Békei Gabriella: Levél a karanténból

Lőrincz Gábor: Kisebbségi nyelvváltozatok, nyelvi tévhitek, regionális stílusok és anyanyelvoktatás

Sándor András: Rendhagyó nyelvtanóra a porondon – anyanyelvi nevelés a cirkuszművészet segítségével

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–