Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


XII. évfolyam

2019. 2. szám

Tartalom

Tanulmányok

Tücsök Dorottya: Tanárképzésben részt vevő hallgatók nyelvi ideológiái: a (nyelvi) másság konstruálódása

Désfalvi Ildikó: Dichotikus teszt alkalmazása tanulási nehézséget mutató gyermekeknél

Műhely

Juhász Valéria – Radics Márta: Hazánkban használt szókincsmérő eljárások II.

Könnyü Laura Krisztina: Mozduljunk! – Mozgásos gyakorlatok az anyanyelvi órán

Szerdi Ilona: Javaslatok a digitális nemzedék helyesírási készségének a fejlesztéséhez

Szemle

Balázs Géza – Lengyel Klára (szerk.): Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat. Tanulmánykötet (Varga-Sebestyén Eszter)

Pachné Heltai Borbála: A Gyermeknevelés folyóirat

Kitekintő

Parapatics Andrea: Spanyolországi konferencia a grammatikatanítás és a metanyelvi tudat kapcsolatáról (III. International Conference on Teaching Grammar)

Csapó Gerda: A Language Teaching Research folyóirat

Mozaik

Sólyom Réka: Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben

Jankovics Julianna – Pintér Nóra: Nyelvfejlesztés a mindennapokban, nem mindennapi módon. Beszámoló a Nyelv- és beszédfejlesztés a közoktatásban című workshopról

Postaláda

Leitner Veronika: A vita helye a közoktatásban

Bodor Viktória: Óvodapedagógusok és tanítók viszonyulása a nyelvi diverzitáshoz

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–