Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Jakab Katalin Edit

A tanárjelöltek hosszú gyakorlata mentorszemmel

 

Kedves Olvasók!

 

Mindannyiunknak vannak tanári példaképei, akiket követve választottuk a tanári pályát. Mentortanárként – hallgatókkal beszélgetve a motivációs hátterükről – gyakran hallok nagyon szép történeteket karizmatikus tanáregyéniségekről. De olyan is előfordul, hogy valaki éppen azért akar tanár lenni, mert rossz példát látott. Írásomban néhány olyan mozzanatot villantok fel a szakmában eltöltött 40 és a mentorság 20 éve alatt összegyűjtött tapasztalatokból, amelyek a mai hallgatókat leginkább foglalkoztatják, és amely kérdéseket gyakran feltesznek maguknak, de nekünk, mentoroknak is.

Mi motiválja a hallgatókat? – Mindig megkérdezem a hallgatókat a gyakorlaton, hogy miért akarnak tanárok lenni. Miért választották a tanári pályát? Milyen örömöket rejt számukra a szakmánk? Még mindig gyakran hallom tőlük válaszként, hogy soha nem volt nyelvtanórájuk a gimnáziumban, ezért elhatározták, hogy ők fognak nyelvtant tanítani, mert megszerették az egyetemen a nyelvtudományt. Ezt én is átéltem annak idején, hogy ha bármely irányban elmélyültem a nyelvtudományban, „megfertőződtem”.

Mentorként fontos továbbadni ezt a „vírust”, a nyelvtantanítás örömét az összefüggő egyéni iskolai, az úgynevezett hosszú gyakorlaton. Talán az a legfontosabb, hogy lássák a hallgatók, mi is „fertőzöttek” vagyunk, valamikor beleszerettünk a tárgyunkba. Megszállottan, élvezettel beszélünk a nyelvi jelenségekről, és örömünket leljük a mondatelemzésben, abban is, ha meg tudjuk mutatni egy-egy irodalmi mű nyelvi leleményeit.

Milyen hatások érik a hallgatókat? – A következőkben arról szeretnék beszélni, hogy a hosszú tanítási gyakorlat alatt milyen hatások érik a hallgatókat, hogyan hatnak a diákokkal való első közös órák a későbbi évekre, arra, hogy a pályán maradjanak, hogy ne adják fel az első évek nehézségei miatt. Arról is írok, hogy milyen kérdéseket tesznek fel, melyek a leggyakoribb problémák az első, már „élesben” eltöltött év alatt.

A hallgatók számára az első élmény gyakran a sokkhatás. Már elszoktak a gimnáziumi évektől, ezért sok minden váratlanul éri őket:

–  Korán kezdődnek az órák! (Nálunk 7.30-kor.) A diákok még félálomban vannak, hogyan motiváljam, hogyan dolgoztassam őket?

–  Lehetetlen pontosan beérni az órákra!

–  Lehetetlen minden szakirodalmat elolvasni az adott témához!

–  Lehetetlenül sok a dolgozat!

–  Lehetetlen az osztályfőnöki, szaktanári, munkaközösségi, szervezési, informatikai kihívásoknak tökéletesen megfelelni! 

Ezek a mondatok mind elhangzanak az év elején, de a végére mindenki belerázódik. A korai kezdésre pedig gyakran úgy reagálnak, hogy emlékezve még a saját diákkorukra, mély empátiával hagyják egy kicsit szundikálni az osztályt, csendben „leadva” az anyagot, hogy ne zavarják őket nagyon. Türelemre intem a hallgatókat, hogy mire az első érettségiző osztályt végigviszik, a kimenetet jobban megismerik, addigra sikerül megtalálniuk az egyes témák helyét. Addigra megtalálják a megfelelő módszereket is, amelyekkel motiválni tudják a gyerekeket.

Sokan vannak közöttük, akik nagyon várják a diákokkal való közös munkát, hogy a katedrára állhassanak, mert elhivatott pedagógusok akarnak lenni. Akkor is, ha még bizonytalanok abban, hogy tényleg jók lesznek-e tanárnak. Azt kérdezik maguktól: Tényleg ezt válasszam? Ez az én utam? Óriási a feszültség bennük, hiszen úgy érezhetik, hogy perdöntő lehet ez az egy év abban, hogy megerősödik-e az elhatározásuk, vagy pedig feladják a pályát, mert rájönnek, hogy nem nekik való a tanítás. Óriási a mentor és a konzulens tanár felelőssége, hogy ebben a folyamatban támogassa a hallgatókat, hogy valóban kollégákká válhassanak. Nagyon meghatározó a hallgatók számára ez az egy év, hiszen először tölthetnek el egy teljes évet tanári szerepben az iskolában.

Akiknek jó emlékeik vannak a saját gimnáziumi éveikről, azok szinte hazajönnek, és élvezettel lubickolnak a már ismerős közegben, inspirálja őket, hogy a másik oldalról élvezhetik a helyzetet, boldogok a tanári kar befogadó szeretetétől. Az öröm, hogy leendő kollégákat támogathatunk, minden tanári közösséget inspirál. Jó érzés a hallgatókat bevezetni az iskolai életbe. Sok jó tapasztalatunk van arról, hogy a gyakorlaton megerősödik a hallgatókban az elhivatottság, és elköteleződnek a tanári pálya mellett.

Hogyan alakul a hallgatóknak a diákokhoz való viszonya? – A tanári szerep és a feladatkörök megismerése, a saját profil kidolgozása hosszú folyamat. Mivel a hallgatók korban nagyon közel állnak a leendő tanítványaikhoz, ezért néha nehézséget okoz számukra a megfelelő távolság megtartása, olyan nagy az azonosulás, egymásra hangolódás, hogy összecsúsznak a szerepek. Akiknek van magántanítási gyakorlatuk, könnyebben megtalálják a hangot a diákokkal.

A kisgimnazisták nagy örömmel várják a hallgatókat, nagyon elfogadóan és együttműködően viszonyulnak hozzájuk. Nyitottak az új módszerekre, örülnek, hogy új arcokat láthatnak, hogy friss, energikus fiatalok szólnak hozzájuk, akikből sajnos nagyon kevés van a tantestületekben. A diákok szeretik a változatosságot, segítik a kezdő tanárokat, drukkolnak a bemutatóóra sikeréért, és mindent igyekeznek megtenni, amire a hallgatók kérik őket. Ilyen optimális esetekben a mentor nyugodtan hátradőlhet, és elégedetten engedheti át az osztályt a kísérletezésnek, sőt ösztönzi a hallgatókat már az óraterv megírásakor, hogy próbáljanak ki minél több új ötletet.

Mi a hallgatók réme és mumusa a gyakorlaton? – Sokéves mentortanárságom alatt találkoztam több olyan példával is, hogy a hallgatók visszarettennek az iskolai hétköznapok mókuskerékszerű ismétlődésétől, a kimerítő, a hajnaltól késő estig tartó szolgálattól. A magyar szakos tanárjelöltek legfőbb réme a dolgozatjavítások tömkelege, az a sziszifuszi munka, amely mindig újra kezdődik, nem ér véget egy-egy dolgozat kiosztásával. Az értékelés is azok közé a mumusok közé tartozik, amellyel szembesülni kell a hosszú gyakorlat alatt, és „varázsigékkel” meg kell szelídíteni a hallgatókat, hogy mire élesben megy a dolog, és önállóan tanítanak, legyen bátorságuk a szóbeli feleltetésre is.

Hogyan fejlődik a hallgatók önismerete a gyakorlat alatt? – Talán az a legfőbb hozadéka az iskolában eltöltött egy évnek, a hosszú gyakorlatnak, hogy van elegendő idő az önmegismerésre, a tanári szerep felvételére, a fejlődésre. Ekkor kezdődik meg a reflektálás, amely olyan fontos a teljes tanári pályán (Gordon Győri 2009; Antalné Szabó 2013). A gyakorlat alatt tanulják meg a hallgatók, hogy két dologra kell reflektálniuk: a tanulócsoporttal és a tanulókkal kapcsolatos történésekre, valamint a saját személyükre, a saját tanári szerepükre is (Szivák 2010).

Hunya Márta így fogalmazza meg az önismeret és a szakmai reflexió szerepét a tanári pályán: „A szakmai reflexió szándékos, céltudatos, strukturált, az elméletet és a gyakorlatot összekapcsoló, tanulással kapcsolatos, a változást és a fejlődést célzó, egy bizonyos cél elérésére irányuló gondolkodás. Olyan eszköz, amelynek segítségével tudatosabbá válik, hogy mit hogyan csinálunk munkánk során, és milyen hatása van tevékenységünknek, mennyire eredményes. A nagyobb tudatosság pedig megteremti a szakmai fejlődés lehetőségét. A reflektív szakember – esetünkben a reflektív pedagógus – kettős szerepben van: egyrészt színész a darabban, másrészt kritikus, aki a nézőtéren ülve figyel, és elemzi az egész előadást. Hogy erre képes legyen, meg kell értenie saját viselkedését, ki kell fejlesztenie a tudatosságnak azt a fokát, amely lehetővé teszi, hogy tetteit és azok hatását megfigyelje, és tudnia kell, milyen tényezők, milyen elmélet, stratégia, elképzelés irányítja az adott cselekvést” (Hunya 2014).

Az a tapasztalatom a gyakorlatokon, hogy nem jelenik meg eléggé a tanárjelöltek gondolkodásában, hogy a tanár egyben személyiségfejlesztő és tananyagot konstruáló szereppel is rendelkezik. A kognitív kompetenciák fejlesztése csak a tanár saját motivációin, igényes önfejlesztésén, kíváncsiságán alapulhat. Kreatív diákokat csak kreatív tanárok tudnak nevelni. A tehetségfejlesztés ennek a kognitív kompetenciának, a kreativitás fejlesztésének a szolgálatában áll. Ennek a gondolkodásnak a gyakori hiányáról árulkodik Sági Mónika vizsgálata is: „Személyiségfejlesztő és konstruktivista gondolkodásmódra utaló észrevételt csekély számú jelölt tett. E szemlélet szerint az iskolai oktatás nem egyszerűen a kultúra különböző tartományait közvetíti, hanem a tanulók kognitív kompetenciáit fejleszti. A kompetencia kiépülése a személyes megértésen alapszik. Az ismeretek és képességek hatékonyan együttműködő rendszerbe szerveződnek, ezáltal válik lehetővé a tudás alkalmazása, új helyzetekben való felhasználása” (Sági 2010: 120).

Mit tehetünk az önismeret fejlesztése érdekében? – Fontos, hogy ez az önmegismerési folyamat a középpontban legyen a tanárképzésben, hiszen a tanár a személyiségével dolgozik, ez a professziója. Sőt magának is a személyiségfejlődés támogatójának kell lennie a tanítványai számára. A fejlesztendő tanári kompetenciaterületek képességhálójának az alfája és az ómegája a személyiség kimunkálása.

Szükség lenne saját élményen alapuló, zárt csoportos, lehetőleg művészetterápiás önismereti foglalkozások bevezetésére is. Majd a tanári életút során többször is olyan szupervíziós folyamatok biztosítására, amelyben megerősítést, támogatást kapnak a gyakorló tanárok, hiszen a fent idézett önreflexiós folyamatokban állandó kétséggel küzdünk, szembe találjuk magunkat az önértékelési zavarainkkal, az elbizonytalanodással, a kiégés fázisaival. Óriási hozadéka lenne annak is, ha a mentorok szupervíziójára egyéni és csoportos formában folyamatosan lehetőség lenne, akár online formában is. A mentorok számára biztosított folyamatos szupervízió lehetővé tenné a visszajelzést a hallgatókkal közös munkájukra, alkalom lenne a mentori munka értékelésére is.

A hosszú tanítási gyakorlat alkalmas arra, hogy tanárjelölteket bátorítsák a mentorok a saját kreativitásuk felfedezésére, a tananyagok újszerű megközelítésére. Nem pusztán a technikai eszközök ismerete és használata teszi magabiztossá a tanárjelölteket. Csak tehetséges, kreatív tanárjelöltek tudnak kreatívan, jól bánni a tehetséges gyerekekkel, akik emlékeznek még saját diákkori önmagukra, akik elég bátrak a kísérletezésre.

 

Budapest, 2021. augusztus 4.

 

Üdvözlettel:

 

                                                                              Jakab Katalin Edit

                                      mestertanár, mentor, mentálhigiénés és tehetségfejlesztő szakértő

                                                                  Szent István Gimnázium, Budapest

 

Irodalom

 

Antalné Szabó Ágnes 2013. A tanulásalapú anyanyelvi nevelés. Anyanyelv-pedagógia 4. https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=481 (2016. március 6.)

Gordon Győri János 2009. Tanórakutatás. Gondolat Kiadó. Budapest.

Hunya Márta 2014. Reflektív pedagógus – reflektív gyakorlat, tapasztalati tudás. OFI. Budapest. https://ofi.oh.gov.hu/publikacio/reflektiv-pedagogus-reflektiv-gyakorlat-tapasztalati-tanulas (2021. augusztus 4.)

Sági Mónika 2010. Tanárjelöltek oktatással kapcsolatos nézeteinek alakulása a tanítási gyakorlat folyamán. In: M. Nádasi Mária (szerk.) A mentorfelkészítés rendszere. próbája, a mentorképzés szakterületi előkészítése II. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest. 115–140.
http://pedagoguskepzes.elte.hu/images/anyagok/iv13/7_M_Nadasi_Maria_II_kotet_
mentorkepzes.pdf
(2021. augusztus 4.)

Szivák Judit 2010. A reflektív gondolkodás fejlesztése. Géniusz Könyvek. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. Budapest.
https://tehetseg.hu/sites/default/files/04_kotet_net.pdf (2021. augusztus 4.)

Jakab, Katalin Edit: The long teaching practice of teacher trainees through mentors’ eyes

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

    

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2021. évi 3. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–