Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Tóth Etelka

Új utakon a Simonyi-verseny

 

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Olvasók!

 

Az olvasói levél műfaja megengedi a személyesebb hangvételt. Ennek a személyességnek a jegyében, a Simonyi-verseny szervezése kapcsán szerzett eddigi élményeink és tapasztalataink alapján mindenekelőtt szeretnénk megköszönni a pedagógus kollégáknak, a szülőknek és különösen a versengő diákoknak azt, hogy elfogadták az új formát, és a korábbi évekhez hasonló lelkesedéssel vesznek részt a versenyen, amelynek jelenleg az első fordulóján vagyunk túl (1).

Mint ismeretes Önök előtt, a 2020–21-es tanévben új fejezet nyílt e nagy hagyományú verseny több mint két évtizedes történetében (Antalné Szabó 2020). Az idei tanévben, továbbra is szorosan együttműködve a Magyar Nyelvtudományi Társasággal, a verseny alapítójával és meghirdetőjével, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara szervezi a versenyt. A verseny szakmai támogatója marad az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. A rendezvény megvalósulását a szervezésben és fejlesztésben résztvevők önzetlen munkáján túl alapvetően a Nemzeti Tehetség Program NTP-TMV-M-20-B-0021 és NTP-TMV-20-0088 azonosítószámú pályázatai, a tanulmányi verseny megrendezését segítő minisztériumi támogatás, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, valamint az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Károli Gáspár Református Egyetem támogatják.

Amikor a verseny alapítója és főszervezője, Antalné Szabó Ágnes, munkatársaival együtt bizalommal osztotta meg velünk, új szervezőkkel az előttünk álló feladatokat, tudtuk, hogy komoly akadályokat kell majd leküzdenünk. A 2019–20-as tanévben meghirdetett verseny meghiúsult a koronavírus-járvány miatt, és mivel a vírushelyzet állandósulni látszott, nem volt kérdés számunkra, ha folytatni szeretnénk a versenyt, akkor meg kell valósítanunk a korábban már megfogalmazódott terveket, azaz meg kell teremtenünk az online versenyzés kereteit. Ez gyakorlatilag a teljes versenyfolyamat újratervezését jelentette mind a tartalomfejlesztést, mind az informatikai támogatást, mind pedig az adatvédelmet illetően. Szerencsére, és köszönet érte, hogy ebben a verseny határon túli – erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági – szervezőivel sikerült közös, minden partnerünk számára elfogadható megoldásokat találnunk.

Informatikai területen négy fejlesztési irányt határoztunk meg. Ezek a következők voltak: a verseny új honlapjának az elkészítése, a regisztrációs felület, illetve a hozzá kapcsolódó adatbázis kidolgozása, a közvetlen kapcsolattartást szolgáló levelezési csatorna megteremtése, valamint a digitális versenyfelület felépítése. Az utóbbihoz szorosan kapcsolódott a versenyfordulók lebonyolítását biztosító szerverrendszer kialakítása. Ez azért volt nagy kihívás, mert miközben egyidejűleg kellett kiszolgálnunk több ezer felhasználót a versenyzők személyében, figyelembe kellett vennünk azt is, hogy az anyagi lehetőségeink mit engednek meg a szerverek használatát és az adatok tárolását illetően. Az informatikusaink – Tóth Tibor, Köte Csaba, a KRE, illetve a Core Systems részéről Simon Tibor, valamint Zákány Máté és Kazai Péter kollégák – elkötelezett munkájának köszönhetően ezek a fejlesztések megvalósultak, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a versenyre jelentkező diákok száma meghaladta a 15 000 főt, a már említett 1. fordulóban pedig 11 224 magyarországi és határon túli tanuló mérte össze tudását (1. kép).

 

 

1. kép

Pillanatfelvétel az 1. forduló erdélyi résztvevőiről 2021. február 27-én, amely azt mutatja, hogy adott szerveren honnan kapcsolódnak be a versenyzők a versenyfelületre.

 

A tartalomfejlesztéssel annyival voltunk „egyszerűbb” helyzetben, hogy nem jártunk kitaposatlan úton, voltak szakmai tapasztalataink. Áttekintve a tananyagot és a digitális feladatok típusainak lehetőségeit, évfolyamonként alakítottuk ki a feladatsorokat összeállító fejlesztői csoportokat, amelyeknek tagjai Erdélyi Erzsébet, Fehér Ágota, Fehér Éva, Galuska László, Kohodné Tóth Andrea, Kovács Tibor, Kozmács István, Onhauszné Godó Benita, Schmidt Ildikó, Szinger Veronika, Tóth Etelka, Váradi Ferenc, Váradi-Kusztos Györgyi kollégáink. A feladatsorok lektoraink, az ELTE BTK korábbi szakmai közreműködőinek – Antalné Szabó Ágnes, Laczkó Krisztina és Petró Tímea – segítő tanácsait figyelembe véve készülnek. Az átalakuló verseny zsűrijének az elnöki feladatait továbbra is Keszler Borbála professzor asszony látja el. A digitális kivitelezés lehetőségeiből adódóan természetszerűen változtak részben a feladatok típusai a korábbiakhoz képest. Olyan feladatokat kell terveznünk, amelyeket egyidejűleg sok ezer – részleteiben különböző technikai háttérrel rendelkező, illetve az IT-eszközöket különböző felkészültséggel kezelő – felhasználó is meg tud oldani, és amelyeket a gépi rendszer ki is tud javítani. Ezért maradhattak meg továbbra is a feleletválasztó, kiegészítő és csoportosító jellegű feladatok, és éppen ezért nem kerülhetett be például a speciális technológiát igénylő tollbamondás a feladatok közé. Ugyanakkor éppen ennek a hiánynak az ellensúlyozására jelentek meg nagyobb számban a hibajavító és más többlépcsős, különböző ismeretek alkalmazását mozgósító feladatok (2. kép).

 

 

2. kép

Többlépcsős feladat: a helyes megoldáshoz a különírás és az egybeírás szabályainak alkalmazásán túl a betűrendet is ismerni kell.

 

Fontos szólnunk az adatvédelemről is (2), amely ugyancsak komoly erőforrások mozgósítását jelentette, hiszen – nemzetközi esemény lévén – az adatvédelmi szabályok betartására fokozottan kellett ügyelnünk. A verseny főszereplői ráadásul tanulók, így kiemelt figyelmet kellett fordítanunk a szülői hozzájáruló nyilatkozatok szabályosságára is. A KRE adatvédelmi tisztviselője, Csáki-Hatalovics Gyula Balázs és munkatársai vállalták a megfelelő adatvédelmi környezet kialakítását és az adatkezelési nyilatkozatok feldolgozását. Az általános adatvédelmi rendelet hatálybalépése óta több szempontból is ez a verseny jelentette az eddigi legnagyobb adatvédelmi kihívást az egyetem számára.

Ami a verseny lebonyolítását illeti, minden egyes eseményről a honlapon olvasható információkon kívül ímélben is tájékoztatjuk a nevező intézményeket és a versenyszervező kollégákat. Az első forduló előtt minden évfolyamnak külön-külön biztosítottunk gyakorlási lehetőséget azért, hogy a diákok megismerjék az új versenyzési formát, amely a helyesírás tudásának alkotó alkalmazása mellett valóban igényel digitális ismereteket és készségeket is. A nevezés során több intézményből kaptunk olyan jelzést, hogy e kettős szűrő alapján választották ki a versenyző tanulókat. Az első forduló után ugyancsak minden évfolyamnak külön-külön adtunk lehetőséget a feladatok megtekintésére, és ha a gépi javítással kapcsolatban kérdés vetődött fel, arra mindenkinek külön-külön válaszoltunk. Szólnunk kell arról is, amire már utaltam: sajnos a versenyfelület elérhetőségét időhöz kell kötnünk, mivel a szerverek működéséért és az adatok tárolásáért díjat kell fizetnünk, és a lehetőségeink korlátozottak.

Az első fordulóban, mint fentebb írtuk, 11 224 magyarországi és határon túli tanuló versenyzett. Azt gondoljuk, hogy a nehéz járványhelyzetben és az új versenyforma elfogadásának bizonyítékaként ez megtisztelően szép szám. Az eredmények nem kevésbé (1. táblázat).

 

1. táblázat

A 2. fordulóba jutáshoz szükséges legfontosabb adatok

 

 

A versenyszabályzat értelmében mintegy 2400 diák folytathatja a versenyt, ami ebben a válságos időszakban az jelenti, hogy bár sok helyen tantermen kívül folyik az oktatás, mégis megyünk előre. A 2020–21-es tanévben éppen ez a versenyzési forma ad lehetőséget arra, hogy tovább éljen a Simonyi. Tudjuk, hogy vannak ebben a folyamatban döccenők, de ezekből mi is tanulunk. Folyamatosan elemezzük a saját munkánkat, a beérkező véleményeket, és igyekszünk hasznosítani a tapasztalatokat, keressük a jobb megoldásokat annak reményében, hogy az új utakon járó Simonyi-verseny továbbra is szerethető és kedves esemény marad a magyarországi és a határon túli diákok, pedagógusok körében.

 

Budapest, 2021. március 18.

 

                                                                                               Tóth Etelka

                                                                              főiskolai tanár, a verseny főszervezője

                                                                                Károli Gáspár Református Egyetem

 

Irodalom

 

Antalné Szabó Ágnes 2020. A megújuló Simonyi Zsigmond helyesírási verseny. Anyanyelv-pedagógia 3. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=858 (2021. március 18.)

 

(1) A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny honlapja. https://simonyi.kre.hu/ (2021. március 18.)

(2) Adatkezelési tájékoztató. Károli Gáspár Református Egyetem Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny.  http://www.kre.hu/portal/images/adatvedelem/tajekoztato_simonyi_2020_10.pdf (2021. március 18.)

Tóth, Etelka: Simonyi Zsigmond Spelling Competition: Following a new path

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

    

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2021. évi 1. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–