Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Schirm Anita

Nyelvészet mindenkinek

 

Kedves Olvasók!

 

2020 márciusában a koronavírus-járvány miatti távoktatás során jött létre a Nyelvészet mindenkinek YouTube-csatorna (1). Eleinte csupán a magyar szakos egyetemista diákoknak szánt hangalámondásos prezentációk kerültek föl az oldalra, később azonban – a pozitív visszajelzéseknek és a folyamatos feliratkozásoknak köszönhetően – nyelvészeti témájú rádió- és tévéfelvételekkel, illetve konferencia-előadások videófelvételeivel bővült a kínálat. Jelenleg 65 tudományos-ismeretterjesztő és a tanulást, tanítást segítő videó található az oldalon.

A csatornának az a célja, hogy szórakoztató, hétköznapi példákon keresztül, közérthető formában mutassa be a nyelvészet érdekességét, szépségét és hasznosságát. A videók a különböző nyelvi jelenségeket a diákokhoz közeli szövegtípusokból (például sorozatokból, reklámokból, dalszövegekből, viccekből, mémekből) származó példákkal illusztrálják. A sorozatok közül a legtöbb példa az Agymenőkből, a Dr. House-ból és a Jóbarátokból származik, de a videókban vannak részletek többek közt az Angyalbőrből, a Csengetett, Mylord?-ból és az Űrhadosztályból is. A naprakész, humoros és érdekes adatok segítenek a magyar nyelv tanításának életszerűvé tételében. A könnyed hangvétel ugyanakkor nem megy a tartalom rovására: rövid, de szakszerű magyarázatokkal a legfrissebb nyelvészeti irányzatokról és a funkcionális-pragmatikai szemléletmódról is képet kaphatnak a nézők. A felvételek a nyelvészet számos területét érintik, de négy olyan témakör is van, amelyhez több, tartalmilag összekapcsolódó videó került lejátszási listába rendezve. Ezek a következők: 1. Nemtöltelék töltelékszavak, 2. Szóképek és alakzatok, 3. Mondatelemzés érdekesen, 4. Reklám és manipuláció. Lássunk néhány témát az egyes lejátszási listákból.

A Nemtöltelék töltelékszavak videói a korábban töltelékszavaknak gondolt elemekkel (például hát, izé, deviszont) foglalkoznak. Szó esik arról, hogy mit jelent az elnevezésük kapcsán a „töltelékség”. A lejátszási lista több videója is tartalommal tölti meg a tölteléknek titulált szavakat, és úgy igyekszik hatástalanítani a hozzájuk kötődő nyelvi babonákat (például Hát-tal nem kezdünk mondatot! Olyan nincs, hogy deviszont!), hogy változatos szövegtípusok segítségével mutatja be a működésüket és a szerepköreiket. Mivel ezek az elemek a társalgásban fontos szerepet töltenek be, a diskurzusra vonatkozó információkat jelölnek, úgynevezett diskurzusjelölőknek tekinthetők. A legtöbb videó a hát-tal foglalkozik, amely szövegkörnyezettől függően kifejezhet többek közt csodálkozást, vonakodást, bizonyosságot, dicsekvést, incselkedést, következtetést, méltatlankodást, nyomatékosítást és retorizálást is. Ezek mellett a mondanivaló elkezdését, továbbvitelét, valamint a szó átadását és a téma lezárását is jelezheti. Szintén sokféle szerepe van az izé-nek, amelyet a beszélgetés közben általában akkor mondunk, amikor egy kis időre van szükségünk, vagy ha éppen nem jut eszünkbe egy szó. Ám az izé használata ennél szerteágazóbb. Kiderül, hogy még Arany János is használta a szót a Hamlet fordításában. És nem véletlenül, ugyanis ez a nyelvi elem igazi jolly joker és valódi hungarikum. A diskurzusjelölők egyik nyelvről a másikra történő fordításának a gyakorlatát pedig a Harry Potter és a titokzatos töltelék videó mutatja be.

A Szóképek és alakzatok lejátszási lista videói a metafora, a metonímia, a szinesztézia, az irónia, a megszemélyesítés, a szimbólum, az allegória, valamint a hangalakzatok működését mutatják be. E stíluseszközök használata nem csupán az írók és a költők kiváltsága, hanem mindannyiunké. A laikus nyelvhasználók, a reklámszakemberek, a politikusok, a sajtó munkatársai előszeretettel élnek ezekkel a szóképekkel. És nem azért, mert szépek, hanem mert tömörek, gazdaságosak, szemléletesek, segítik a megértést, illetve nagyon gyakran manipulatív erővel is rendelkeznek. A szinesztéziáról az is kiderül, hogy jóval több egyszerű stilisztikai eszköznél. A népesség mintegy 4%-ának ugyanis a szinesztézia maga a színtiszta valóság. A szinesztéziásoknál valamelyik érzékszervre ható inger egy másik agyi területen is ingert vált ki. Ők azok, akik a hangokhoz vagy a számokhoz élénk színeket társítanak, érzik a hangokat, vagy éppen hallják a színeket. A videók gazdag példaanyaggal mutatják be azt is, hogy a szóképek nem csupán nyelvi, hanem képi síkon is megjelenhetnek. A vizuális szóképeket főként a reklámkommunikációban használják, de a koronavírus-járvány társadalmi célú hirdetései közt a nemzetközi reklámok is gyakran éltek ezzel a stratégiával. A lejátszási lista legtöbb videója a szóképek közül a metaforával foglalkozik, és a nem konvencionális, kreatív metaforákat többek közt Dr. House- és Agymenők-párbeszédeken, valamint Kiscsillag-, Quimby-, 30Y-zeneszövegeken keresztül tárja a nézők elé.

A Mondatelemzés érdekesen videói tárgyalják a mondat fogalmát és megközelítéseit, továbbá filmrészletek és dalszövegek segítségével tekintik át a mondatok szerkezetét, valamint a modalitást. A Zűrös mondatrészek: az alany és az állítmány című videóból kiderül, hogy miért is „zűrös” az alany és az állítmány terminus, és a mondat két fő része közti viszonyt a Bëlga, az Agymenők, valamint ismert reklámok segítenek tisztázni. A magyarázat és a szemléltetés során többször is visszaköszön az űrtematika, azaz a mondatrészeknek a bolygókkal való hasonlósága, és a videó végén még az Űrhadosztály is segít a nézőknek a mondatelemzésben. Az összetett mondatok kapcsán Harry Potter-es és Agymenő-s mondatokon keresztül lehet megismerkedni az információ tartalmi-logikai és grammatikai tagolódásával, valamint a szinteződéssel és a tömbösödéssel. A mindig aktuális aktuális tagolás és A még mindig aktuális aktuális tagolás videókban pedig szó esik a mondatok ismert és új elemre történő bontásáról. Míg a Félrevezető mondatok – Te vajon bedőlsz nekik? videó a garden path (kerti ösvény) mondatok jellegzetességével foglalkozik. Ezeket a mondatokat „becsali” mondatoknak is nevezik, mert behúznak bennünket a csőbe, ugyanis szintaktikailag időlegesen kétértelmű voltuknál fogva nem azt jelentik, mint amit első olvasásra gondolnánk róluk. Én is élek a garden path mondatok manipulativitásával, ugyanis a következő „becsali” mondattal próbálom meg rávenni az olvasókat arra, hogy a csatornán nézelődjenek: A nyelvészet mindenkinek hasznára válik a feliratkozóknak. Remélem, sikerül a trükk.

A Reklám és manipuláció lejátszási lista anyagai közt szó esik a reklámok „titkos” összetevőjéről: arról a szóról, amelynek a reklámokban való szerepeltetése növeli a forgalmat. A bemutatott példaanyag a klasszikus (vagy ma már retrónak számító) reklámoktól kezdve egészen a modern hirdetésekig terjed, és a szlogenek, valamint a nyelvi játékok és a manipuláció kapcsolatát is megvilágítja. Az óriásplakátok kommunikációs stratégiáiról is található videó, ez a nemzeti konzultáció részeként készített bevándorlásellenes óriásplakátok és a rájuk válaszként létrehozott ellenplakátok dialógusát tárja föl. És bár ez az elemzett korpusz politikai tartalmú, a bemutató mégis teljesen pártatlan, és a plakátok pártbeszéde helyett a párbeszédekre fókuszál.

Egyetemi oktatóként és nyelvészként fontosnak tartom a tudományos ismeretterjesztést, és a csatornával a tanárok munkájának megkönnyítése, valamint a diákok hiteles információval való ellátása mellett az a célom, hogy megmutassam: a nyelvészet nem száraz, unalmas, idejétmúlt, elefántcsonttoronyba zárt, önmagáért való tudomány, hanem izgalmas, érdekes, szórakoztató és humoros terület, amely mindenki számára tartogat felfedeznivalót.

És ha már a reklám és a manipuláció témája szóba került, akkor a csatorna bemutatkozó videójának a szövegével, egy ismert Coca-Cola-reklám saját átiratával szeretném rávenni az olvasókat a Nyelvészet mindenkinek oldal felkeresésére. A szövegben lévő képi és nyelvi játékok miatt érdemes a trailert videón is megnézni.

Kicsiknek és nagyoknak, telteknek és karcsúaknak,

tanároknak és diákoknak, a tudás megszállottjainak.

A humánus humánosoknak és a reális reálosoknak,

a dogára tanulóknak, a halogatóknak és a szórakozást keresőknek.

Az Agymenők kedvelőinek és a Dr. House-rajongóknak,

a sorozatfüggőknek és a reklámzabálóknak.

Azoknak, akik szeretik a nyelvtant, s akik rettegnek tőle,

akik szívből, s akik igazán.

A nyelvvédőknek, a nyelvújítóknak és a nyelvművészeknek.

Azoknak, akik ikesen ragozzák az igét, s akik nem.

A jó helyesíróknak, s a rosszaknak,

azoknak, akik szeretnek mondatot elemezni, s azoknak is, akik nem.

A nyelvi humor kedvelőinek és a szójátékvadászoknak,

a töltelékszó-halmozóknak és a deviszont-rajongóknak.

Vizsga előtt és vizsga után, de semmiképp sem közben és helyett.

Egyedül vagy kettesben, együtt a haverokkal,

éjjel-nappal, úton-útfélen, Tiszán innen, Dunán túl.

Azoknak, akiknek fontos, hogy értsék, mit, miért és hogyan mondanak.

Egy nyelvésztől Nektek, az érdeklődőknek: Nyelvészet mindenkinek!

Remélem, az ismertetéssel sikerült meghozni az olvasók kedvét a Nyelvészet mindenkinek csatornán való nézelődéshez. Mindenkinek jó videózást kívánok!

 

Tisztelettel:

 
Szeged, 2024. január 27.                                                                    

 

  Schirm Anita
      nyelvész, egyetemi docens
     Szegedi Tudományegyetem

 

(1) Nyelvészet mindenkinek. https://www.youtube.com/c/Nyelveszetmindenkinek (2024. január 20.)

 

Schirm, Anita: Linguistics for everyone

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

    

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2024. évi 2. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–