Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

P. Tóth Teodóra

Gyermeknyelvi délutánok

 

Kedves Olvasók!

 

Az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékén működő gyermeknyelvi kutatócsoport Bóna Judit és Murányi Sarolta szervezésében 2024 januárjában hosszabb szünet után újra elindította a Gyermeknyelvi délutánok előadás-sorozatot. A programot 2013-ban álmodta meg Bóna Judit azzal a céllal, hogy a nyelvfejlődés különböző aspektusainak minél sokszínűbb palettáját ismerhesse meg a hallgatóság. Ennek megfelelően nyelvészek mellett többek között gyógytornász, logopédus, sőt fül-orr-gégész is tartott előadást a program keretében. Az eredetileg egyetemi hallgatóknak szóló események hamarosan már jóval szélesebb közönséget vonzottak. A nagy érdeklődés abban is megmutatkozik, hogy az idei előadásokra is mindkét alkalommal közel 150 fő kapcsolódott be az online térben.

Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma által támogatott programsorozat idei első eseményére január 18-án került sor. Az első meghívott Svindt Veronika, a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, valamint az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának oktatója a Gyerekek, akik kilógnak a sorból – A pragmatikai kommunikációs zavar címmel tartott előadást. A hallgatóság képet kapott a nyelvfejlődésnek erről az egyelőre kevésbé ismert zavaráról, a diagnózis felállításának az akadályairól, valamint arról, hogyan tudnak segítséget nyújtani az érintett gyerekeknek a gyakorló szakemberek, pedagógusok, gyógypedagógusok. A délután második vendége Désfalvy Ildikó, logopédus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének mesteroktatója volt, aki Auditív feldolgozási zavarok című előadásában szintén egy olyan nyelvfejlődési zavart mutatott be, amely Magyarországon még kevésbé ismert, ugyanakkor a külföldi gyakorlatban már létező diagnosztikai kategória. A zavar tünetei és lehetséges okai mellett a résztvevők megismerhettek több külföldön alkalmazott diagnosztikai eljárást, valamint a terápiás lehetőségekről is szó esett.

A második alkalmon, január 25-én Kohári Anna, a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa Hogyan beszélünk a kisbabákhoz? – A dajkanyelv akusztikai tulajdonságainak szerepe a nyelvfejlődésben című előadásában a korai beszédelsajátítás egy rendkívül érdekes aspektusáról, az anyai beszéd akusztikai-fonetikai jellemzőiről beszélt. Bepillantást nyújtott a nyelvfejlődés első évére vonatkozó legújabb kutatási eredményekbe, valamint azoknak a kutatásoknak a módszertanába, technológiai hátterébe, amelyek számos különböző területről érkező szakember (pszichológusok, viselkedéskutatók, nyelvészek, akusztikusok, mérnökök) összehangolt munkájának az eredményeként segíti az anyanyelv-elsajátítás folyamatának a feltárását. A délután másik meghívott előadója Bodroghelyi Mónika volt, aki a Semmelweis Egyetem Fül-orr-gégészeti Klinikájának logopédusa, a Hang-, beszéd és nyelésterapeuta képzés óraadója, valamint IBCLC laktációs szaktanácsadó. Előadásában a szoptatás beszéd- és nyelvfejlődésre gyakorolt hatásairól beszélt, kitérve a szoptatástámogatás szerepére, lehetőségeire, korszerű irányelveire.

Az előadások közös erénye volt a téma alapos elméleti ismertetése mellett, hogy nagy hangsúlyt helyeztek a gyakorlati vonatkozásokra, problémafelvetésekre, illetve ajánlásokra is, így nem csupán a területhez szorosabban kapcsolódó szakemberek, hanem akár laikus érdeklődők, szülők számára is informatív, tartalmas programnak bizonyultak a Gyermeknyelvi délutánok. Hogy mennyire gondolatébresztőek voltak az elhangzottak, az is mutatta, hogy az előadásokat követően mind a négy vendégnek számos kérdést tettek fel a résztvevők.

A programsorozat várhatóan februárban folytatódik. Bízunk benne, hogy a színvonalas és izgalmas előadások továbbra is sok érdeklődőt vonzanak majd.

 

Budapest, 2024. január 30.


Üdvözlettel:

 

P. Tóth Teodóra
  Magyar–matematika szakos tanár
    Az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola hallgatója

P. Tóth, Teodóra: Children′s Language Afternoons

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

    

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2024. évi 1. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–