Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Fejér Zsolt

MAPPA – Nem tankönyvet, hanem gyereket tanítunk

 

Kedves Olvasó!

 

A tanulók egyéni sajátosságaihoz való alkalmazkodás még egy-két évtizede a gyógypedagógusokon kívül többnyire csak az alternatív iskolákat foglalkoztatta. Napjainkra az adaptív nevelés és a differenciált oktatás nemcsak az alsó tagozatos oktatásban, hanem a teljes köznevelésben az egyik központi kérdéssé vált. Ma már az oktatás hagyományos formái mellett a 21. században a differenciálás éppúgy elengedhetetlen része a korszerű iskolának, mint a digitális eszközök (1).

A tanulók sajátosságaihoz alkalmazkodó nevelés kényszere egyre szorítóbb a többségi iskolákban is, de pedagógusként magunkra maradtunk a megvalósításban, nincsenek eszközök, és hiányoznak a feltételek. M. Nádasi Mária szavaival: „…ha elméletben el is fogadják a pedagógusjelöltek, az iskolában már dolgozó kollégák, de a differenciálás feltételei a magyar oktatásügyben alig-alig adottak, vagy csak nagy személyes erőfeszítéssel megteremthetők. Márpedig differenciálás nélkül nincs eredményes oktatás, nevelés.” (2)

Ezért született meg a MAPPA (www.amappa.hu) közösségi összefogással, a korszerű pedagógiai kultúra terjesztését vállaló tanitonline.hu és a Winkler Márta által 1988-ban alapított Kincskereső Iskola egy évtizednyi előkészítő munkájának eredményeképpen. A MAPPA-ban a NAT fejlesztési céljainak és a szövegértés-szövegalkotás teljes képességrendszerének megfelelően választhatók ki az egyes gyerekek fejlődésének a támogatására alkalmas feladatok. Néhány kattintással egyedi feladatlapokat is gyorsan össze lehet állítani.

A fejlesztés szakmai alapozásában nagy szerepet vállalt az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara, a szakembereinek, Perlusz Andreának és Saufert Eszternek az irányításával készült el a szűrési rendszer alapját képező képességlista. A feladatok kategorizálásáben pedig hallgatói csoportok is részt vettek (1).

Jeles kutatók, pedagógusok, szakemberek a következőképpen ajánlják a weboldalt:

dasi Mária, az ELTE PPK professzor emeritusa: „A differenciáláshoz a MAPPA szakszerű, biztonságos, napi segítséget nyújt, ezért alkalmazását teljes meggyőződéssel ajánlom.” (2)

Földes Petra tanár, mentálhigiénés szakember, az Új Pedagógiai Szemle szerkesztője: „Szuper tartalmilag és módszertanilag is, a felépítését és vizualitását tekintve is kiváló oldal.” (2)

Szeszler Anna, a Lauder Iskola volt főigazgatója: „Ez a kicsiknek szóló feladatgyűjtemény unicum. Szemlélete, minden részlete meggyőzően tükrözi, hogy készítői nagyon ismerik a gyerekeket, rendelkeznek a legnemesebb értelemben vett korszerű szakmai tudással, és nem utolsósorban belülről látják a tanítók, esetleg szülők szükségleteit a személyiséghez igazodó fejlesztéshez.” (2)

Gloviczki Zoltán rektor, Apor Vilmos Katolikus Főiskola: „Szívből örülök a fejleményeknek! Sajnos nagyon ritka, hogy egy értelmes és értékes, de nem felülről jövő kezdeményezés utat tudjon törni magának… Főiskolánkon minden érintettnek meleg szavakkal ajánlottam figyelmébe mindezt!” (2) 

Akár pedagógusként, akár szülőként keres szakmai segítséget a szövegértés-szövegalkotás személyre szabott fejlesztéséhez, érdemes megismerkednie weboldalunk hiánypótló szolgáltatásával: https://amappa.hu.

 

Budapest, 2023. március 10.

                                                     Üdvözlettel:

                                                                                      Fejér Zsolt

                                                                         tanító, a MAPPA munkása

 

(1) https://www.barczi.elte.hu/content/nem-tankonyvet-hanem-gyereket-tanitunk.t.2724 (2023. március 10.)

(2) MAPPA. Rólunk mondták. https://amappa.hu/rolunk-mondtak (2023. március 10.)

Fejér, Zsolt: MAPPA - We teach children, not textbooks

A cikk letölthető pdf-formátumban, oldalszámozással. 

    

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2023. évi 1. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–