Naptár

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


XII. évfolyam

2019. 3. szám

Tartalom

Tanulmányok

Gósy Mária – Pregitzer Márta: Beszédészlelés és beszédmegértés ikreknél és nem ikreknél

Kresztyankó Annamária: A szociokulturális nyelvi portfólió mint a nyelvi tudatosság módszertana

Műhely

Balla Fanni: Az auditív és a vizuális ingerek hatása a szövegértésre

Mayer Péter: A szemantikailag problematikus határozói mondatrészek oktathatóságáról

Szemle

Nagy L. János (szerk.): Bóbita varázskönyve. Weöres-breviárium. Összeállította, ritmizálta Nagy L. János (Cs. Jónás Erzsébet)

Adamikné Jászó Anna: Stilisztikai kisszótár. Szóképek, alakzatok és egyéb stíluseszközök szótára (Witzl Balázs)

Kitekintő

Grund Ágnes: Az anyanyelvi érettségi Olaszországban

Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs (szerk.): A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei (Rási Szilvia)

Csárdás László: Az Applied Linguistics Research Journal folyóirat

Mozaik

A PTE oktatói és hallgatói: Beszámoló a Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. konferenciáról

Pelczer Katalin: A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Postaláda

A KRE tanító szakos hallgatói: Életre kelt hagyomány

Takács Judit – Tóth Mercédesz: Névtant drámapedagógiával? Egy előadás margójára

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–