XII. évfolyam

2019. 3. szám

Tartalom

Tanulmányok

Gósy Mária – Pregitzer Márta: Beszédészlelés és beszédmegértés ikreknél és nem ikreknél

Kresztyankó Annamária: A szociokulturális nyelvi portfólió mint a nyelvi tudatosság módszertana

Műhely

Balla Fanni: Az auditív és a vizuális ingerek hatása a szövegértésre

Mayer Péter: A szemantikailag problematikus határozói mondatrészek oktathatóságáról

Szemle

Nagy L. János (szerk.): Bóbita varázskönyve. Weöres-breviárium. Összeállította, ritmizálta Nagy L. János (Cs. Jónás Erzsébet)

Adamikné Jászó Anna: Stilisztikai kisszótár. Szóképek, alakzatok és egyéb stíluseszközök szótára (Witzl Balázs)

Kitekintő

Grund Ágnes: Az anyanyelvi érettségi Olaszországban

Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs (szerk.): A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei (Rási Szilvia)

Csárdás László: Az Applied Linguistics Research Journal folyóirat

Mozaik

A PTE oktatói és hallgatói: Beszámoló a Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. konferenciáról

Pelczer Katalin: A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Postaláda

A KRE tanító szakos hallgatói: Életre kelt hagyomány

Takács Judit – Tóth Mercédesz: Névtant drámapedagógiával? Egy előadás margójára

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–