Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


XII. évfolyam

2019. 1. szám

Tartalom

Tanulmányok

Heltai János Imre – Jani-Demetriou Bernadett: A transzlingváló pedagógiai orientáció hatása az iskolai sikerességre

Bencze Norbert: A jegyzetelés támogatása az oktatásban

Műhely

Juhász Valéria – Radics Márta: Hazánkban használt szókincsmérő eljárások I.

Parapatics Andrea: Dialektusok és modernitás: új módszerekkel a nyelvjárásokról az iskolában

Szemle

Ludányi Zsófia: Három új helyesírási munkafüzetről

Havas Judit: Csodaváró hangszer. A művészi beszéd oktatása a mindennapi élet színterein (Jankovics Julianna)

Kitekintő

Feld-Knapp Ilona – Perge Gabriella: Az élményszerű olvasás. Gondolatok a tanulói motivációról egy nemzetközi együttműködés tanulságai alapján

Petres Csizmadia Gabriella: Fejezetek a gyermek- és ifjúsági irodalomból (G. Gődény Andrea)

Mozaik

Babarczy Anna: Kísérleti pragmatika kutatócsoport

Molnár Cecília Sarolta: A találkozás kultúrája. Beszámoló a XII. Miskolci Taní-tani Konferenciáról

Postaláda

Steinmacher Dóra: Nyelvjárási attitűdök egy dunántúli általános iskolában

Kázmér Klára: Egy szlovákiai szövegértés-felmérésről

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–