XII. évfolyam

2019. 1. szám

Tartalom

Tanulmányok

Heltai János Imre – Jani-Demetriou Bernadett: A transzlingváló pedagógiai orientáció hatása az iskolai sikerességre

Bencze Norbert: A jegyzetelés támogatása az oktatásban

Műhely

Juhász Valéria – Radics Márta: Hazánkban használt szókincsmérő eljárások I.

Parapatics Andrea: Dialektusok és modernitás: új módszerekkel a nyelvjárásokról az iskolában

Szemle

Ludányi Zsófia: Három új helyesírási munkafüzetről

Havas Judit: Csodaváró hangszer. A művészi beszéd oktatása a mindennapi élet színterein (Jankovics Julianna)

Kitekintő

Feld-Knapp Ilona – Perge Gabriella: Az élményszerű olvasás. Gondolatok a tanulói motivációról egy nemzetközi együttműködés tanulságai alapján

Petres Csizmadia Gabriella: Fejezetek a gyermek- és ifjúsági irodalomból (G. Gődény Andrea)

Mozaik

Babarczy Anna: Kísérleti pragmatika kutatócsoport

Molnár Cecília Sarolta: A találkozás kultúrája. Beszámoló a XII. Miskolci Taní-tani Konferenciáról

Postaláda

Steinmacher Dóra: Nyelvjárási attitűdök egy dunántúli általános iskolában

Kázmér Klára: Egy szlovákiai szövegértés-felmérésről

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–