XI. évfolyam

2018. 3. szám

Tartalom

Tanulmányok

Adamikné Jászó Anna: Az érvelés és a stílus humora Gárdonyi regényeiben I.

Murányi Sarolta: A szavaktól a történetekig

Műhely

Keszy-Harmath Dániel Lóránd: Empirikus vizsgálatok A Tanár című televíziós sorozat kapcsán

Oláh Frida: A spontán beszéd fejlesztése az interaktív tábla segítségével

Szemle

Major Éva – Veszelszki Ágnes szerk.: A tanárrá válás és a tanárság kutatása. A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen (N. Császi Ildikó)

G. Gődény Andrea: Olvasáspedagógiai tanulmányok (Lózsi Tamás)

Kitekintő

Deák Magdolna: Szónokverseny Erdélyben

Magyari Sára: Új tananyagok a romániai magyar anyanyelvoktatásban

Bodnár Noémi: Journal of Child Language

Mozaik

Bozsik Gabriella: Ismét Kárpát-medencei helyesírási verseny az egri egyetemen

Jankovics Julianna – Kalóné Gyenes Réka: Gyermeknyelvi kutatások Magyarországon. Beszámoló Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után című konferenciáról

Postaláda

Deák-Takács Szilvia: TUDOK – Középiskolások kutatási és előadási lehetőségéről a humántudományok területen

Gergelyi Katalin: Szavaink

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–