Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


XI. évfolyam

2018. 3. szám

Tartalom

Tanulmányok

Adamikné Jászó Anna: Az érvelés és a stílus humora Gárdonyi regényeiben I.

Murányi Sarolta: A szavaktól a történetekig

Műhely

Keszy-Harmath Dániel Lóránd: Empirikus vizsgálatok A Tanár című televíziós sorozat kapcsán

Oláh Frida: A spontán beszéd fejlesztése az interaktív tábla segítségével

Szemle

Major Éva – Veszelszki Ágnes szerk.: A tanárrá válás és a tanárság kutatása. A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen (N. Császi Ildikó)

G. Gődény Andrea: Olvasáspedagógiai tanulmányok (Lózsi Tamás)

Kitekintő

Deák Magdolna: Szónokverseny Erdélyben

Magyari Sára: Új tananyagok a romániai magyar anyanyelvoktatásban

Bodnár Noémi: Journal of Child Language

Mozaik

Bozsik Gabriella: Ismét Kárpát-medencei helyesírási verseny az egri egyetemen

Jankovics Julianna – Kalóné Gyenes Réka: Gyermeknyelvi kutatások Magyarországon. Beszámoló Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után című konferenciáról

Postaláda

Deák-Takács Szilvia: TUDOK – Középiskolások kutatási és előadási lehetőségéről a humántudományok területen

Gergelyi Katalin: Szavaink

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–