Naptár

2024. április 15–19.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20.

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3.

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ


XI. évfolyam

2018. 2. szám

Tartalom

Tanulmányok

Bokor Julianna – Bartha Csilla – Hattyár Helga: Két módszer között – egy empirikus vizsgálat szurdopedagógusok körében

Holecz Margit: Cochlearis implantáció – Lehetőségek és korlátok

F. Joó Anikó: Kiskamaszok olvasási attitűdjének nemek közötti különbségei – a szülői olvasói magatartás mint lehetséges magyarázó tényező

Műhely

Rádi Orsolya: Az órai hallott szövegek és a szóbeli szövegalkotás hatásvizsgálata az alsó tagozaton

Gonda Zsuzsa: Digitális szövegfeldolgozás

Szemle

Bóna Judit szerk.: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban (Bodnár Noémi)

Nagy Noémi: Padsorokból a virtuális térbe a tantermi eszközhasználattal

Kitekintő

Siklósi Beáta: Anyanyelvápolás – kisebbségi oktatási modell Horvátországban

Magyari Sára (főszerk.) – Bartha Krisztina – Balogh Brigitta (szerk.): Oktatás határhelyzetben (Balogh Andrea)

Mozaik

Molnár Gábor Tamás: MTA–ELTE Digitális Írástudás és Irodalomoktatás Kutatócsoport

Bóna Judit: 10 éves az Eötvös-szónokverseny

Postaláda

Dudics Lakatos Katalin: „…én is nyelvjárásban beszélek”

Dömény Diána: Ahogy a tanító nénik versenyeznek

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–