XI. évfolyam

2018. 1. szám

Tartalom

Tanulmányok

Koltay Tibor: Az „írástudó” egyetemi hallgató

Hujber Szabolcs: Azonosulás a dalszöveggel – egy kérdőíves vizsgálat tanulságai

Műhely

Tolnai Varga Piroska: Diskurzusszervező elemek a diákesszékben

Balla Nóra: A jegyzetelés pszicholingvisztikai vonatkozásai

Szemle

Sándor Klára: Nyelv és társadalom (Sinkovics Balázs)

Farkas Tamás ─ Slíz Mariann (szerk.): Magyar névkutatás a 21. század elején. Hajdú Mihály emlékére (Zántó Edina)

Baditzné Pálvölgyi Kata – Szabó Éva – Szentgyörgyi Rudolf (szerk.): Tanóratervezés és tanórakutatás. A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen (Fábián Gyöngyi)

Kitekintő

Pásztor-Kicsi Mária: Az újvidéki 25. Egyetemi Nyelvészeti Napok – Az alkalmazott nyelvészet jelene és jövője című nemzetközi tanácskozás

Sándor Anna: A nyitrai magyartanárképzésről

Mozaik

Pölcz Ádám: Beszámoló a 18. Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyről

Antalné Szabó Ágnes: Elmélet és gyakorlat az Anyanyelv-pedagógiában

Postaláda

Nyiri Péter: A magyar nyelv napja 2017-ben

Kalóné Gyenes Réka: Készségfejlesztő játékok („játszani is engedd…”)

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–