Parapatics Andrea

Rokon Népek Napja a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban

 

Tisztelt Szerkesztőség! Kedves Kollégák!

 


Csepregi Márta az Anyanyelv-pedagógia 2013. évi 2. számában hívta fel a figyelmet arra, hogy a Magyar Országgyűlés 2013. április 8-án minden év októberének harmadik szombatját a finnugor nyelvrokon népek napjává nyilvánította (Csepregi 2013). A tanulmányt olvasva elhatároztuk kollégáimmal a tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégium humán munkaközösségében, hogy iskolánkkal csatlakozunk a Rokon Népek Napjához, amelyről már a XX. század első felében is megemlékeztek nemcsak Magyarországon, hanem Finnországban és Észtországban is. Ezt a hagyományt élesztette most fel a döntés értelmében a Reguly Antal Társaság (Csepregi 2013).

Október közepére tehát tablót állítottunk fel az iskola egyik fő közösségi terén. A kiállítás alapja a finnugor népek zászlaja volt, amelyet a Finnugor Népek VI. Világkongresszusán fogadtak el. A lengyel – de finnugrisztikát tanuló és a heraldika (címertan), valamint vexillológia (zászlótan) iránt érdeklődő – tervező, Szymon Pawlas ügyelt arra, hogy a végeredmény tükrözze az egyes finnugor népek zászlóinak színeit és formáit. A fő motívumokat a három független államiságú finnugor nép zászlói – a finn, az észt és a magyar – adják, de szerepel rajta az udmurt és a mordvin (valamint a székely) zászlóban található nyolcágú csillag is. A zászló saját eleme a különböző színű csíkok szövetmintája, amely nemcsak a finnugor népek hagyományos tevékenységét, hanem az összefogást is jelképezi (Fejes 2012).

 

 

1. kép

A kész tabló

 

A tablóra főként a Reguly Antal Társaság ismeretterjesztő írásaiból válogattunk – fontosnak tartottuk például a rokonság fogalmának a tisztázását (Tamás–Csáji 2012), de bemutattuk magát a társaságot is (Csúcs 2012) –, valamint a Csepregi Márta (2013) által ismertetett, Madártávlatból című interaktív számítógépes programból is sok színes ábrát felhasználtunk (pl. Uráli népek Európában; Rokon nyelvi szavak a természet, a háztartás, a testrészek és a számok témaköréből) (1). További érdekességként szerepelt a tablón néhány kép a különböző finnugor népek népviseletéről, életkörülményeiről és az uráli tájról (Nanovfszky 2004). A kiállított anyagok az ebben az időszakban megrendezett diáknapi vetélkedő részét képezték, így a gyerekeknek az osztályok közötti versengés miatt is érdekükben állt a tabló részletes tanulmányozása.

A megemlékezésképp rendezett kiállítás kiegészítette és szemléltető anyagokkal támasztotta alá (az iskolánkban) a 12. évfolyamon tanított ismereteket a nyelvrokonság témaköréről, míg az alsóbb évfolyamos diákok számára megalapozta a később elsajátítandó tudást. Terveink szerint a következő években a kiállítás egy-egy finnugor nép bemutatására fektet hangsúlyt, ezzel hozva közelebb a tanulókat azokhoz a kultúrákhoz, amelyek legtöbbjük érdeklődési körétől – egyelőre – távolabb állnak, és amelyeknek a megismerésére a kötelező iskolai tananyagban sem nyílik széles lehetőség.

 

                                                                        Tisztelettel:

 

2013. október 22.

 

                                                                                   dr. Parapatics Andrea

                                                                                középiskolai magyartanár

 

Irodalom

 

Csepregi Márta 2013. Nyelvrokonságról – betűvel, képpel, hanggal. Anyanyelv-pedagógia 2.http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=453 (2013. augusztus 10.)

Csúcs Sándor 2012. A Reguly Társaság rövid történetehttp://www.regulytarsasag.hu/a-tarsasagrol-2/a-reguly-tarsasag-rovid-tortenete/ (2013. október 10.)

Fejes László 2012. Milyen lesz a finnugor zászló? Nyelv és Tudomány.http://www.nyest.hu/renhirek/milyen-lesz-a-finnugor-zaszlo (2013. szeptember 25.)

Nanovfszky, György (ed.) 2004. The Finno-Ugric World. Teleki László Foundation. Budapest.

Tamás Ildikó – Csáji László Koppány 2012. A rokonság fogalma az egyes tudományágakban.http://www.regulytarsasag.hu/nyelvrokonaink-14-testver/a-rokonsag-fogalma-az-egyes-tudomanyagakban/ (2013. március 29.)

 

(1) Madártávlatból. Interaktív szemléltető tananyag a finnugor nyelvrokonságról.
http://www.regulytarsasag.hu/madartavlatbol
 (2013. október 10.) 

 

Parapatics, Andrea: The Day of Related Peoples at Batsányi János Secondary Grammar School and College 

 
Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2013. évi 4. szám tartalomjegyzékéhez  

 

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–