Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Keserű Norbert

Tantárgyi kapcsolódások

 

Tisztelt Szerkesztőség, kedves Olvasók!

 

Gyakori tapasztalatom, hogy a diákok nem – sőt nagyon sokszor a már nem az iskolapadot koptató felnőttek sem – képesek figyelembe venni a tantárgyi kapcsolódásokat, illetve összhangba hozni a több különböző tudományágban, műveltségi területen szerzett ismereteiket. Nem egyszer tapasztalom, hogy amikor a tanuló irodalomórán ül, a tanult korszakról szerzett történelmi ismereteit egész egyszerűen nem tudja vagy nem akarja használni. Sok munkatársam számol be hasonló esetekről: a fizika- és/vagy a matematikaórákon a füzetbe kerülő definícióknál „nem számít” a helyesírás, de ugyanúgy a történelemesszéknél „sem tűnik lényegesnek”, hogy az események pontosan hány év (tized/század) eltéréssel követik egymást. Véleményem szerint az ilyen és az ehhez hasonló jelenségekhez, tudniillik a megszerzett ismeretek összekapcsolásának a hiányához, a tantárgyak külön blokként való kezeléséhez a magyar oktatás jelenlegi felépítése is nagyban hozzájárul.

Jómagam inkább a humán tudományok és tantárgyak világában vagyok otthon, így érveimet elsősorban az ezen a területen szerzett tapasztalataimmal tudom alátámasztani. Megfigyelhető, hogy még két olyan tantárgynál is, mint a magyar irodalom és a történelem, amelyek egymással szervesen összefüggnek, és a tankönyvekben a korszakok általános tudományos és művészeti jellemzőinél gyakorlatilag azonos tartalmú leckék is előfordulnak, a tanmenetek alapján folyamatos a korszakbeli elcsúszás. Bármennyire is próbálnak az adott tantárgyakat tanító kollégák összedolgozni, a klasszikus 9–12. évfolyamos középfokú képzésben, egy idő után szinte lehetetlen együtt haladni. Jó példa erre, hogy amíg a tanuló irodalomból már régen megtanulta Berzsenyi Dániel és Csokonai Vitéz Mihály életrajzát, és tudja, mit jelent a felvilágosodás és a rokokó, addig a történelemórákon még mindig az Árpád-házról van szó. Janus Pannonius és Balassi Bálint kapcsán úgy hall a magyar reneszánszról, hogy történelemórán még a magyar államalapítás alapkérdései sincsenek tisztázva. Talán érdemesebb lenne párhuzamosan haladni, hiszen így – és ebben egészen biztos vagyok – bizonyos alapfogalmak rengeteg tanulónál csak a „levegőben lógnak”.

Üdvözítő a magyar nyelv oktatása szempontjából, hogy a helyesírást nemcsak a magyar-, hanem a történelemérettségin is javítani kell, illetve a hibákért ott is pontveszteség jár(hat). Ettől függetlenül itt sincs tisztázva a tanulók többségénél az, hogy a helyes nyelvhasználat nemcsak a nyelvtanórákra és a fogalmazások megírására vonatkozik, hanem a mindennapok részét kellene képeznie. Ha a biológiadolgozatban vagy a Facebook üzenőfalán ejt helyesírási hibát, ha egy hivatalban köszönés nélkül, durva szlenget használva próbálja az ügyeit intézni, az ugyanolyan hiba, mint amikor rosszul ír valamit a nyelvtandolgozatban. Hiszen a matematikai ismeretek sem csak a háromszög harmadik oldalának kiszámításához szükségesek: a logikus, szabályok szerinti gondolkodás az élet minden területén segít nekünk.

Véleményem szerint oktatásunkban a tantárgyak kapcsolódása jelenleg nincs megoldva. Megoldás lehetne az egyre inkább problémát jelentő jelenségre, ha összevont természettudományi, humán stb. tanórák állnának a pedagógusok rendelkezésére, amelyeken a tantárgyi kapcsolódásokra tanórai keretek között hívhatnák fel a diákok figyelmét. Egy ilyen nagy horderejű tanügyi reform bevezetéséig átmenetileg akár az is segíthetne, ha a szaktanárok nyitottabbak lennének, összedolgoznának egymással – megkönnyítve ezzel egymás és a diákok helyzetét is.

 

                                                                            Tisztelettel:

 

Budapest, 2013. szeptember 10.

 

                                                                                        Keserű Norbert

                                                             magyar–történelem szakos középiskolai tanár

Keserű, Norbert: Curricular connections 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2013. évi 3. szám tartalomjegyzékéhez  

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–