Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Ócsai Dorottya

A húszéves verseny huszonegyedik fordulója után. Interjú az Implom József középiskolai helyesírási verseny zsűrielnökével

 

Nagy L. János egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora, az Implom József középiskolai helyesírási verseny zsűrielnöke szerint a diákok várják a megmérettetést. A legjobban talán a teljesítmények pontos mérhetősége, a szabályokhoz igazodás, a rend szeretete vonzza őket.

– Hogyan indult az Implom József középiskolai helyesírási verseny, amely ma már az egész Kárpát-medencét megmozgatja?

– A versenyt a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium indította 1988-ban. Az alapgondolat Nagy Magdolna tanárnőtől származik, s az intézmény igazgatója, dr. Kereskényi Miklós kezdettől fogva támogatta az ötletet. Rozgonyiné dr. Molnár Emma főiskolai tanárral együtt jómagam is bekapcsolódtam a szervezésbe már az első alkalommal, amikor még csak Békés megye középiskolásai vetélkedtek. A következő évben, 1989-ben már három megyéből érkeztek diákok, 1990-ben kilenc megye és Budapest küldte el a legjobbjait Gyulára, s a verseny 1991-től Kárpát-medenceivé vált. Implom József nevét 1992-ben vette fel a rendezvény, Deme László professzor javaslatára.

– Milyen fordulói vannak a megmérettetésnek?

– A verseny három fordulóból áll. Az iskolai forduló arra szolgál, hogy eldöntse: ki képviselje az adott intézményt a megyei – a határainkon túl a regionális – döntőn. Az iskolai fordulóban maguk az intézmények adnak feladatokat a diákoknak. A megyei döntő számára a verseny zsűrije küldi el a tollbamondás és a feladatlap anyagát, javítókulccsal együtt. A versenykiírás alapján a rendezők saját feladatokat is adhatnának; bár a gyakorlat szerint általában a nekik elküldött anyagot alkalmazzák. A megyei, valamint a regionális döntőket a bázisiskolák vagy a megyei pedagógiai intézetek szervezik. Mindegyik megyei döntőből a legjobb gimnazista, a legjobb szakközépiskolás és a legjobb szakiskolás utazhat a Kárpát-medencei döntőre. A bázisiskolák rendezőinek kedvezménye az, hogy az intézmény küldhet még egy versenyzőt Gyulára. 2008-ban a fővárost és a megyéket együttesen 82 tanuló képviselte. A határainkon túli regionális döntők a következők: a szlovákiai versenyeket a Gramma Nyelvi Iroda (Dunaszerdahely), a kárpátaljai döntőt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Beregszász), a romániai régiókét az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (Sepsiszentgyörgy), a szerbiai régiókét a Vajdasági Magyar Pedagógusok Szövetsége (Újvidék) rendezi. Az érkező diákok száma megfelel a magyar anyanyelvű lakosság arányainak: 2008-ban összesen 30 tanuló versenyzett ebben a kategóriában.

– Ki rendezheti a Kárpát-medencei döntőt?

– A Kárpát-medencei döntőt a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola rendezi, minden évben, február utolsó hétvégéjén. Ennek az anyagát a zsűri állítja össze, a feladatokat és az eredményeket az anyanyelvi nevelés fórumain közöljük (Édes Anyanyelvünk, Magyartanítás, Magyar Nyelvőr, Magyar Nyelv), s emellett 1992-től kétévente kötetben is megjelentetjük. Az egyes kötetek címükben is jelzik a főbb témákat: Rendszer és stilisztika a helyesírásban (1992), Helyesírás és nyelvtudomány (1994), Anyanyelvi nevelés és helyesírás (1996), Helyesírás és nyelvpolitika (1998), Petőfi, névtan, helyesírás (2000), A helyesírás és a millennium (2002). Az utóbbi időben, 2002 óta a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. segítségével CD-n adjuk közre a döntő konferenciáinak szerkesztett anyagát, a megyei és a Kárpát-medencei döntők feladataival és javítókulcsaival együtt: Retorika, Márai, helyesírás (2004) és Helyesírás, József Attila (2008).

– Milyen iskolatípusokból jelentkeznek leginkább a diákok a versenyre?

– Amióta Implom József helyesírási versenynek nevezzük ezt az anyanyelvi mozgalmat és vetélkedést, azóta négy kategóriában zajlik a megmérettetés: a gimnazisták, a szakközépiskolások, a szakiskolások (szakmunkástanulók) és a határon túliak érhetnek el helyezéseket. Szeretnénk ragaszkodni mindegyik kategóriához. Jelenleg gondot okozhat a szakiskolások csökkenő létszáma Magyarországon, egyes megyékben alig akadt induló közülük az utóbbi években. A határon kívülről érkezett diákok maguk dönthetik el, melyik kategóriában versenyeznek: a gimnazisták között indulhatnak az erdélyi elméleti líceumban tanulók, a szakközépiskolás vagy a szakiskolás kategóriában pedig a szerbiai vagy szlovákiai szakközépiskolások vagy szakiskolások.

– Hogyan tudják megőrizni a verseny színvonalát ilyen magas szinten? A rendezőknek rengeteg dolgozatot kell kijavítaniuk.

– Kezdettől fogva minden egyes fordulóban minden egyes rendező gondoskodott azoknak a felkéréséről, akik kijavítják a tollbamondásokat és a feladatlapokat. Ezt a rendkívül felelősségteljes munkát a kollégák a diákok létszámától függően a megírás napján vagy azt követően végzik, azzal a kötelezettséggel, hogy a versenyzők és a felkészítő tanárok megtekinthetik a saját, kijavított versenyanyagukat. Ez Gyulán az eredményhirdetés után már az első döntő óta természetes lehetőség. Az észrevételek alapján kiigazítjuk és véglegesítjük az eredményeket a megjelentetés számára. Az Erkel Ferenc Gimnáziumban évről évre példát mutatnak ezen a területen is. A zsűri folyamatosan figyelemmel kíséri és irányítja a javítást, s az első tíz helyezett kijavított és ellenőrzött munkáit külön is megvizsgálja minden kategóriában.

– Milyen feladatok fognak ki leginkább a diákokon?

– A gyulai döntőben a legjobbak vetélkednek, ezért a helyesírás általános szintjéhez képest lényegesen kevesebb a hiba. Ugyanakkor semmi meglepő nincs abban, hogy a tartós koncentrálást és az alapos felkészültséget igénylő versenyen olykor bakik is becsúsznak. Voltak olyan esztendők, amikor a földrajzi nevek, intézménynevek írását állítottuk a középpontba; volt, amikor a rövidítéseket, mozaikszókat, az elválasztásokat; máskor a hibajavításos feladatokat stb. Az utóbbi időben az a törekvésünk, hogy a diákok minél közelebb érezzék a verseny követelményeit, tehát a nehezebb, kivételeket is számon tartó feladatok se legyenek túlságosan „tömények”. Így is akadnak bonyolult példák. A nehézségek általában a magyar helyesírás komplikáltabb szabályaiból adódnak. Húszéves tapasztalat birtokában a feladatok kialakításakor nagy valószínűséggel meghatározhatók azok a szavak és kifejezések, amelyeket csak a legjobbak, a legfelkészültebbek nem rontanak el. Sajnálatos, hogy a televíziós csatornákon, a sajtóban gyakoriak a helyesírási hibák, ezért ezeknek a fórumoknak a nézői és olvasói a mindennapos rossz tapasztalataikkal is meg kell, hogy küzdjenek.

– Hogyan segítik a versenyzők felkészülését?

– A zsűri abban segíthet, hogy feladatokat ad a megyei, valamint a regionális döntőkhöz. Számos kísérlet történt arra is, hogy a budapesti vagy más megyei döntőket egy-egy zsűritag személyesen is meglátogassa. Ugyancsak emiatt jelentette meg az Erkel Ferenc Gimnázium a verseny köteteit, a szentesi Boros Sámuel Szakközépiskola tíz év megyei anyagait s a Tankönyvkiadó a CD-ket. Segíteni szeretnénk azzal is, hogy Gyulán a döntő idején rendszeresen fórumot biztosítunk az aktuális feladatok, a megoldások, a javítások megbeszélésére. A mindenkori tanulságok levonására sor kerül a versenyanyagok megtekintésekor is. A korábban említett kötetekben számos tanulmány foglalkozik a felkészítés kérdéseivel, technikai megoldásaival, a helyesírás-tanítás gondjaival.

Rendkívül fontos összetevője minden mozgalomnak a motiváció: érdeklődést kelteni a diákokban. Hadd hangsúlyozzam most, hogy az anyanyelvi mozgalmakról általában, a helyesírási versenyekről speciálisan elmondható az a jóleső légkör, az az önzetlenség, áldozatkészség, amellyel a tanárok példát mutatnak a diákoknak. És fordítva: amikor belefáradnánk mi, idősebbek a napi nehézségekbe, akkor a fiatalok lelkesedéséből, igyekezetéből, ambícióiból, az anyanyelv iránti érzékenységükből meríthetünk erőt újra meg újra. Idősebb testvérünk a „Beszélni nehéz” körök Kazinczy-mozgalma és az „Édes anyanyelvünk” verseny; nagytestvérünk az egri Nagy József Béla (egyetemistáknak és főiskolásoknak rendezett) helyesírási verseny; kistestvérünk a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny. Hadd használjam Deme László kifejezését: ugyanolyan „fészekmeleg” légkört érezhetnek a résztvevők ezeknek a vetélkedéseknek az együttlétein, mint amilyet mi Gyulán. Az ilyen versenyeken jó ott lenni, elmondhatatlan boldogság győztesnek lenni.

– Milyen tanulságokat vonhat le az elmúlt húsz év tapasztalatai alapján?

– Minden évben tanulunk valamit. Hozzáteszem: egymástól is tanulnak ezek a versenyek. Csak néhányat említek: az anyanyelv a nemzeti kultúra hordozója, ezért sokféle módon igyekszünk a nemzeti tradíciókat, az értékeket időről időre hangsúlyozni. A tollbamondás gyakran a magyar kultúráról szól: 1998-ban Petőfi Sándorról, 2000-ben a millenniumról, 2006-ban Bartók Béláról, 2007-ben Kodály Zoltánról, 2008-ban Mátyás királyról.

Az egységesítés a verseny egész menetében lényeges követelmény: ennek érdekében három éve CD-ről szól a tollbamondás, így nyilvánvalóan ugyanazt hallja minden egyes versenyző a diktáláskor. Ez a mondatzáró írásjelek és a központozás miatt fontos. Évente változó sikerrel dolgozunk a tesztlap minőségének javításán. Ebben egyrészt a feladatok meghatározása, másrészt a javításuk könnyítése áll a középpontban.

Igyekszünk újabb és újabb kezdeményezésekkel erősíteni az összetartozást és az anyanyelv, a helyesírás iránti érzékenység tiszteletét. Ezt szolgálja 2006 óta az Implom József-díj adományozása nyelvész, tanár és diák kategóriában. A díjnak az első kitüntetettek – Deme László, Fábián Pál és Szathmári István – neve is rangot adott. Továbbá a nyelvészek közül Cs. Nagy Lajos, Péntek János és Rozgonyiné Molnár Emma nyerte el a díjat. Ezért adtunk ki Implom-oklevelet 2007-ben a megyei, valamint a regionális döntők legjobbjainak, 2008-ban a megyei, valamint a regionális döntőket szervező bázisiskoláknak, intézményeknek. Évről évre gondot jelent a rendezőknek a támogatások megszerzése: a támogatók felkeresése és a költségek fedezése.

– Ön szerint miért fontosak a helyesírási versenyek?

– Az anyanyelv ügye iránt elkötelezett szakmai körök (a Magyar Nyelvtudományi Társaság, a fentebb említett folyóiratok, az anyanyelvi mozgalmak és versenyek, a Duna Televízió stb.) példázzák, hogy mennyire fontos ez az ügy. Érdemes dolgozni anyanyelvünkért, s ezt számos nem nyelvész értelmiségi önzetlen munkássága is bizonyítja. A műszaki értelmiség legjavából Michelberger Pál akadémikus nevét említem; Glatz Ferenc történész akadémikus az MTA elnökeként számos kezdeményezésével segítette a magyar nyelv ügyének tervszerű és szakszerű gondozását. Ebben a körben találja meg a helyét a mi versenyünk.

A középiskolások légköre kezdettől vonz, hiszen pályámat középiskolai tanárként kezdtem. Geszti Péter egy rádiós interjúban megkérdezte tőlem a gyulai döntő estéjén, hogy mi a véleményem a mai magyar fiatalokról. Azt feleltem rá, hogy összességükről nincsenek tapasztalataim. Csak a legjobbakkal találkozom itt: azokkal, akik invenciózusak, ötletesek, fegyelmezettek; és elvárják a rendet nemcsak a helyesírásban, hanem maguk körül az életben is. A középiskolásokat ezen a versenyen a korrektség, a szabályok tisztelete, az írásmód rendjének kedvelése is vonzza. Ezeket a diákokat érdekli a helyesírás.

 

 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza a 2008. 1. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–